Zoeken

Marokko: portret Mohammed VI mag gebruikt worden tijdens verkiezingscampagnes

6 maart 2021 - 16:40 - Marokko

©

Op verzoek van de Marokkaanse politieke partijen om het verbod op het gebruik van bepaalde nationale symbolen in de verkiezingscampagne op te heffen, is zojuist een positief antwoord gekomen. De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft met een meerderheid van de stemmen het wetsontwerp inzake algemene kiezerslijsten, referendum-operaties en het gebruik van openbare audiovisuele middelen tijdens verkiezingscampagnes en referenda aangenomen.

Het is nu toegestaan het volkslied of het officiële portret van de koning te gebruiken in zalen waar verkiezingscampagnes worden gehouden. Eerder kon dit leiden tot ernstige sancties, waaronder de annulering van verkiezingen.

Op voorstel van de Commissie Binnenlandse Zaken, Lokaal Bestuur, Huisvesting en Stadsbeleid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, voorziet het aangenomen wetsontwerp ook in de opheffing van het verbod op het gebruik van de nationale vlag.

Het wetsontwerp bevat tevens bepalingen betreffende de procedure voor een beperkte herziening van de kiezerslijsten aan de vooravond van gemeenteraads-, gewest- of parlementsverkiezingen, alsmede de procedure waarin de modaliteiten voor de uitzonderlijke herziening van de algemene kiezerslijsten in detail worden vastgesteld.

Zo voorziet de tekst voor de volgende algemene verkiezingen in een termijn van 30 dagen voor de registratie van nieuwe kiezers en voor de indiening van verzoeken voor een registratieoverdracht.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team