Zoeken

Marokkanen hebben weinig belangstelling voor politiek

6 februari 2021 - 22:30 - Marokko

©

In aanloop naar de parlementsverkiezingen die dit jaar in Marokko worden gehouden heeft het Instituut voor Sociale en Mediastudies (IESM) gepeild wat Marokkanen van politici vinden. Uit de ondervraging van een panel van 875 mannen en vrouwen blijkt dat ze maar weinig interesse hebben in politiek.

De groep ondervraagden bestaat voor 15,2% vrouwen en 84,8% uit mannen. De overgrote meerderheid van de vrouwen die zijn benaderd voor de enquête hebben geweigerd om mee te werken en lieten weten geen interesse te hebben in politieke zaken. Van de Marokkanen die deel hebben genomen aan de peiling, zegt 67% bij de vorige verkiezingen te hebben gestemd, heeft 27,9% aangegeven nog nooit te hebben gestemd en was 4,9% bij de vorige verkiezingen nog te jong om hun stem uit te mogen brengen.

Uit de enquête blijkt onder andere dat Marokkanen weinig vertrouwen hebben in politici. 60% van de ondervraagden gaf aan geen vertrouwen te hebben in politici, 26,7% vertrouwt ze niet volledig, 11,5% heeft het volste vertrouwen en 2,6% had er geen mening over. Ook is er gevraagd naar de kennis over politieke partijen, waar ze voor staan en wat hun partijprogramma’s zijn. Hieruit blijkt dat 42,2% van de respondenten een goede kennis heeft van het politieke landschap in Marokko, 25,3% heeft een redelijke kennis over politieke partijen, 22,3% geeft aan iets te weten over enkele partijen en 10,3% van de ondervraagden gaf aan geen enkele kennis te hebben over de politieke partijen en hun oriëntaties, meldt Hespress.

Voor 84,2% van de ondervraagden speelt religie geen rol bij het uitbrengen van hun stem. Voor 11% is religie wel een belangrijke factor in hun stemgedrag en 5% kon op deze vraag geen duidelijk antwoord geven. Ook blijkt uit de enquête dat voor 90,6% het geslacht of de leeftijd van de kandidaten geen rol speelt in het uitbrengen van hun stem.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team