Zoeken

Marokko: maatregelen tegen waterschaarste

26 juli 2022 - 15:40 - Marokko

©

Om de waterschaarste te bestrijden heeft de Marokkaanse regering de lokale en regionale overheden gevraagd dringend maatregelen te nemen om waterverspilling tegen te gaan of zelfs het waterverbruik te rantsoeneren.

In de meeste stroomgebieden van de rivieren zijn de dammen nauwelijks gevuld en is de productiviteit van de grondwatervoorraden uiterst ontoereikend, waarschuwt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een mededeling aan alle wali’s van de regio’s en gouverneurs van prefecturen, provincies en arrondissementsprefecturen.

Lees ook: Marokko bij landen met grootste waterschaarste in 2040

Gezien deze situatie worden de verantwoordelijken verzocht hun bevoegde diensten opdracht te geven de nodige maatregelen te treffen voor een rationeel beheer van de watervoorraden en om de drinkwatervoorziening van de bevolking te verzekeren.

Andere dringende maatregelen die in het document worden genoemd, zijn beperking van de hoeveelheid water die aan de gebruikers wordt geleverd en een verbod op de irrigatie van groene zones en golfterreinen met conventioneel water (drinkwater, oppervlaktewater of grondwater). De regionale autoriteiten moeten het wassen van openbare weg en openbare plaatsen met drinkwater verbieden.

Lees ook: Koning Mohammed VI beveelt dringende maatregelen tegen droogte

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt ook dat openbare en particuliere zwembaden één keer per jaar moeten worden gevuld. Deze zwembaden moeten zijn uitgerust met een recyclingsysteem. Bovendien is het verboden drinkwater te gebruiken om voertuigen en machines te wassen, en is het verboden illegaal water te onttrekken aan boorgaten, putten, waterlopen en kanalen voor watertransport.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team