Zoeken

Marokko naar gelijke rechten in huwelijkscontract

20 januari 2023 - 07:00 - Marokko

©

Marokko zet zich in voor gendergelijkheid bij het sluiten van huwelijkscontracten en andere rechtshandelingen. De Marokkaanse minister van Justitie Abdellatif Ouahbi heeft dat opnieuw bevestigd.

Abdellatif Ouahbi verklaarde in het mondelinge vragenuur van het Parlement dat het plan voor de justitiële hervorming uitdagingen met zich brengt op het gebied van gendergelijkheid, met name wat betreft de toegang van vrouwen tot het beroep van advocaat en de gelijkheid van mannen en vrouwen bij getuigenverklaringen.

Lees ook: Marokko: het moeilijk maar noodzakelijk debat over gendergelijkheid

De getuigenis van een vrouw is volgens de minister namelijk net zoveel waard als die van een man. Hij zei dat het ministerie van Justitie zich inspant om vrouwelijke getuigen dezelfde bevoegdheden en status te geven als mannen. Hij toonde zich ook bezorgd over het lage percentage vrouwen in het beroep van jurist. Momenteel vertegenwoordigen vrouwen slechts 9% in deze beroepsgroep.

Lees ook: "Ksss Ksss": straatintimidatie wijdverspreid in Marokko

De minister deelde ook mee dat er reeds besprekingen gaande zijn met het secretariaat-generaal van de regering over alternatieve straffen voor minderjarigen. Met alternatieve straffen, zoals het verrichten van openbare diensten, wil het ministerie van Justitie voorkomen dat personen onder de 15 jaar worden opgesloten. Het nieuwe ontwerp van het wetboek van strafrecht bepaalt ook dat mensen die tot twee jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld, hun straf kunnen ontlopen door 100 tot 2000 dirham te betalen voor elke dag die zij in de gevangenis moeten doorbrengen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team