Zoeken

Waarom mogen Marokkaanse vrouwen niet in hotels verblijven?

31 juli 2022 - 16:30 - Marokko

©

Er is in principe geen wet die het verbiedt, maar toch is het voor alleenstaande Marokkaanse vrouwen vaak verboden om in hotels in het koninkrijk te verblijven. USFP-parlementslid Moulay Mehdi Al Fatmi roept de regering op een einde te maken aan deze discriminerende praktijk.

"Aangezien er geen wet bestaat die de bewegingsvrijheid van vrouwen of hun verblijf in hotels beperkt, zou elke maatregel in dit verband eigenlijk beschouwd moeten worden als een schending van de Grondwet. Deze bepaalt immers dat de beperking van de bewegingsvrijheid bij wet moet worden geregeld en niet via een circulaire of individuele beslissingen van hoteliers", zegt de volksvertegenwoordiger in een schriftelijke vraag die namens de socialistische fractie in de Kamer werd ingediend.

Lees ook: Binnenlands toerisme: Marokkanen mijden hotels

Ter ondersteuning van zijn opmerkingen herinnert Moulay Mehdi Al Fatmi aan artikel 24 van de Grondwet van 2011. Het artikel luidt: "Eenieder is vrij op het nationale grondgebied te reizen en zich er te vestigen, het te verlaten en er overeenkomstig de wet naar terug te keren", citeert de krant Libération.

Lees ook: Marokko niet in top 10 veilige bestemmingen voor vrouwen

Volgens de parlementariër schendt dit verbod de rechten van de vrouw, is het in strijd met de grondwet, heeft het gevolgen voor de economie en ondermijnt het het gelijkheidsbeginsel. Hij roept minister Abdelouafi Laftit van Binnenlandse Zaken dan ook op een einde te maken aan de discriminerende praktijk, die tot groot ongenoegen van veel Marokkaanse vrouwen nog steeds wordt gehandhaafd.

Bladna.nl