Zoeken

Marokko: het moeilijk maar noodzakelijk debat over gendergelijkheid

27 augustus 2022 - 16:20 - Marokko

©

In zijn recente troonrede riep Koning Mohammed VI op tot een doortastende hervorming van de Moudawana, waardoor Marokkaanse vrouwen hun rol in de nationale ontwikkeling ten volle zouden kunnen spelen. In de toespraak kwam ook het moeilijke vraagstuk van de gelijkheid van mannen en vrouwen op het gebied van het erfrecht aan de orde.

Wat de hervorming van de Moudawana betreft, blijven de meningen verdeeld. Aan de ene kant zijn er de progressieven die de toespraak van de Koning toejuichen, en aan de andere kant de conservatieven die er de voorkeur aan geven voorlopig geen commentaar te geven, meldt het dagblad Al Ahdath Al Maghribia. De krant onderstreept dat Mohammed VI erop staat het familierecht te ontdoen van zijn tekortkomingen en negatieve aspecten.

Lees ook: Gelijkheid bij erfenissen blijft Marokkaanse samenleving verdelen

De instructies van de Koning steunen de USFP, die al jaren de gelijkheid van mannen en vrouwen eist in het erfrecht. De PPS heeft zich bij de strijd aangesloten en het volgende partijcongres, dat op 11, 12 en 13 november zal worden gehouden, belooft een levendig debat te worden. In een document dat op het partijcongres zal worden goedgekeurd, roept de partij op tot de afschaffing van alle vormen van segregatie om de rechten van de vrouw te kunnen bevorderen. Dit betekent gelijkheid, niet alleen op het gebied van erfenissen, maar ook wat betreft de toegang tot de arbeidsmarkt, leidinggevende functies en salarissen.

In zijn toespraak maakte de Koning echter duidelijk dat hij als opperbevelhebber van de gelovigen "niet kan toestaan wat God verboden heeft, maar evenmin kan verbieden wat de Allerhoogste heeft toegestaan, vooral met betrekking tot de zaken die in de formele Koranteksten worden genoemd".

Lees ook: 44% Marokkanen verzetten zich tegen wijziging erfrecht

Er zal echter nauwelijks een betere manier zijn om het probleem van de Moudawana-hervorming aan te pakken zonder echte sociale spanningen te veroorzaken. Ondanks deze modernisering zijn er nog steeds duizenden zeer conservatieve Marokkanen die het familierecht in zijn huidige vorm met alle middelen willen verdedigen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team