Zoeken

Marokko beschermt grond tegen buitenlanders

7 mei 2022 - 21:00 - Marokko

©

Marokko heeft besloten zijn territoriale soevereiniteit te versterken. Daartoe worden nieuwe beperkingen opgelegd aan buitenlanders die landbouwgrond buiten de stedelijke gebieden willen aankopen.

Het zal voor buitenlanders in de toekomst moeilijk worden om landbouwgrond in Marokko te bemachtigen. In een gezamenlijke circulaire van drie ministeries, aan de wali’s van de regio’s, de directeuren van de regionale centra voor investeringen (CRI), de directeuren van de stedelijke autoriteiten en de regionale landbouwdirecteuren, staat dat de aankoop van landbouwgrond buiten de stedelijke gebieden zal moeten worden onderworpen aan een aantal voorwaarden en beperkende maatregelen. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen, geregeld door wetteksten, met name de Dahir die officiële goedkeuring vereist voor elke pacht- of aankooptransactie van landbouwgrond, indien een van de contracterende partijen een buitenlander is, meldt het Arabischtalige dagblad Al Akhbar.

Lees ook: Marokko vereenvoudigt deviezentransacties voor buitenlanders

Verschillende Dahirs (koninklijke decreten) zijn uitgevaardigd om de soevereiniteit van Marokko over zijn grondgebied te vergroten. Er is de Dahir die bepaalt onder welke voorwaarden de staat koloniale grond kan terugvorderen, en een andere Dahir die op 2 maart 1973 werd afgekondigd en bepaalt dat landbouwgrond die toebehoort aan buitenlandse natuurlijke of rechtspersonen, van rechtswege aan de staat toebehoort. De Dahir van 23 april 1975 beperkte de verwerving van landbouwgrond tot Marokkaanse natuurlijke of rechtspersonen, en sluit dus buitenlanders en vennootschappen uit.

Op 29 december 2004 werd een ander decreet uitgevaardigd naar aanleiding van de ontwikkeling van het investeringspercentage. Met dit decreet wilde de regering het rechtsstelsel in overeenstemming brengen met de doelstellingen ter bevordering van investeringen. Dit decreet bepaalt dat buitenlandse rechtspersonen of ondernemingen die in niet-agrarische projecten willen investeren, landbouwgrond kunnen verwerven. "In het licht van de dynamiek van de investeringssector zijn bij wet 62-19 van 22 juli 2021 bijzondere bepalingen uitgevaardigd om vennootschappen op aandelen en commanditaire vennootschappen toe te staan grond te verwerven voor de uitvoering van landbouwprojecten", aldus de gezamenlijke circulaire.

Lees ook: Buitenlanders Marokko krijgen biometrische kaart

De regering acht het noodzakelijk om "van buitenlanders te blijven verlangen dat zij een niet-agrarisch investeringscertificaat verkrijgen wanneer zij landbouwgrond buiten het stedelijk gebied verwerven, om het evenwicht tussen grondcontrole en investeringsstimulansen te waarborgen".

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team