Zoeken

Marokko zou afbakening maritieme gebieden met Spanje blokkeren

6 augustus 2022 - 17:40 - Wereld

©

Marokko en Spanje zijn besprekingen begonnen over de afbakening van hun maritieme zones rond de Canarische Eilanden. Omdat de twee landen het niet eens kunnen worden over een duidelijke methodologie en een realistisch tijdschema om het doel daadwerkelijk te bereiken, lijkt het proces traag te verlopen.

Sinds de hervatting van de onderhandelingen, waartoe besloten werd na de ontmoeting tussen Pedro Sanchez en Koning Mohammed VI in Rabat op 7 april, is de Spaans-Marokkaanse werkgroep die zich met de kwestie bezighoudt slechts één keer bijeengekomen. De vergadering, die op 28 juni in Madrid plaatsvond, werd alleen bijgewoond door deskundigen die geen politiek profiel hebben. Het bracht geen enkele vooruitgang.

Lees ook: Zeegrenzen: Rabat en Madrid hervatten onderhandelingen

Bronnen bij het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken melden echter dat deze bijeenkomst de basis vormt voor de oprichting van verschillende andere werkgroepen. Deze beogen de drie domeinen te behandelen die een rol spelen bij de afbakening van de wateren: visserij, veiligheid en vervoer, en milieu.

Lees ook: Slotverklaring bezoek Pedro Sanchez aan Marokko

De afbakening van maritieme gebieden tussen Marokko en Spanje zou gevolgen kunnen hebben voor de wateren van de Sahara. Dit zou dan politieke consequenties kunnen hebben tegen de achtergrond van de diplomatieke crisis tussen Algerije en Marokko aan de ene kant en Spanje aan de andere kant. Een mogelijke regeringswisseling in Spanje zou de onderhandelingen voor Marokko weer terug bij af brengen. Van Spaanse zijde menen de machthebbers dat de kwestie voor Rabat geen prioriteit heeft en dat ze gedwongen zullen zijn druk op het koninkrijk uit te oefenen om de onderhandelingen te versnellen.

Bladna.nl