Zoeken

Marokkanen voorstander "pedagogische tik" in opvoeding kinderen

19 juni 2023 - 23:00 - Marokko

©

Meer dan de helft (53%) van de Marokkanen vindt een pedagogische tik een passend opvoedkundig middel om kinderen discipline bij te brengen en gehoorzaam te maken. Dat blijkt uit een recente studie van het Afrobarometer-netwerk.

De meerderheid van de Afrikanen blijft lijfstraffen gebruiken om kinderen te disciplineren. In landen als Kameroen, Benin, Burkina Faso en Nigeria geloven negen van de tien burgers (90%) dat lijfstraffen nodig zijn om kinderen discipline bij te brengen, volgens het onderzoek dat in 36 Afrikaanse landen werd uitgevoerd in het kader van de Internationale Dag van het Afrikaanse Kind.

Lees ook: Marokkaanse verdacht van zware kindermishandeling in Veenendaal

In de periode 2021-2022 is 40% van de burgers tegen lijfstraffen voor kinderen, terwijl de overige 60% vindt dat ouders hun kinderen "af en toe" kunnen corrigeren. Toch toont het onderzoek ook een groeiende afwijzing van de praktijk aan in de afgelopen vijf jaar, met name in Marokko, Malawi en Tanzania. In deze landen zijn goed opgeleide burgers met een hoog inkomen geen voorstander van deze opvoedingsmethode, schrijft Hespress.

Tussen 2016 en 2022 daalde het aantal burgers dat gelooft in het gebruik van lijfstraffen in de opvoeding van hun kinderen in 32 Afrikaanse landen met 5%. In Marokko was de daling 2%. Zo’n 40% van de mensen die in stedelijke gebieden wonen zijn het oneens met deze praktijk, vergeleken met 36% van de mensen die op het platteland wonen. Daarnaast zijn 55-plussers vaker tegen deze vorm van opvoeding (41%) dan de leeftijdsgroep 26-55 jaar (37%).

Lees ook: Marokkaanse in België doet aangifte tegen haar ouders

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie "belemmeren lijfstraffen bij kinderen hun ontwikkeling en is het een schending van hun rechten". Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat Marokko in 1993 heeft geratificeerd, verbiedt en bestraft alle vormen van geweld tegen kinderen. Artikel 32 van de Marokkaanse grondwet van 2011 bepaalt dat "de staat zich verbindt tot het bieden van gelijke wettelijke, sociale en morele bescherming voor alle kinderen, ongeacht hun gezinssituatie".

Bladna.nl