Zoeken

Marokkanen zijn de grootste groep Belgen met een buitenlandse afkomst

18 januari 2021 - 12:40 - Wereld

©

In België heeft één op drie inwoners een buitenlandse herkomst of nationaliteit. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, over diversiteit naar herkomst in België. Iets meer dan één op de tien inwoners heeft geen Belgische nationaliteit.

Het is de eerste keer dat een dergelijk onderzoek op grote schaal is verricht. Statistieken over diversiteit gingen eerder steeds uit van de nationaliteit, waardoor er geen nuancering mogelijk was. De voorbije tien jaar zijn de cijfers aanzienlijk gestegen en het is de verwachting dat deze trend zal aanhouden omdat het aandeel van mensen met een buitenlandse afkomst of nationaliteit vaak veel jonger is dan Belgen met een Belgische achtergrond.

In 2011 bedroeg het aantal Belgen zonder migratieachtergrond nog 74,3%, Belgen met een buitenlandse achtergrond maakten toen 15,5% uit van de Belgische samenleving en nog eens 10,2% had een buitenlandse nationaliteit. Dat is samen ongeveer een kwart van de bevolking. Ondertussen is dat geëvolueerd naar ongeveer een derde.

De herkomst is op de eerste plek Marokkaans, gevolgd door Italiaans, Frans, Nederlands en Turks. In 2019 was de instroom vooral Roemeens, Marokkaans en Frans. Regionaal kan dat wel enorm verschillend zijn, zo bestaat de top drie in het Vlaams gewest uit herkomstlanden Nederland, Marokko en Turkije, voor het Waals Gewest is dat Italië, Frankrijk en Marokko en voor Brussel Marokko, Frankrijk en Italië.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team