Zoeken

Eén op drie Marokkaanse vrouwen slachtoffer van online intimidatie

16 april 2024 - 15:00 - Marokko

©

In Marokko is een op de drie vrouwen slachtoffer van seksuele intimidatie op sociale media. Onder mannen is dat cijfer 4,3%, blijkt uit een recent onderzoek naar het gebruik van sociale media door het Marokkaans Centrum voor Burgerschap.

De ondervraagden gaven aan dat ze te maken kregen met verschillende vormen van online intimidatie. Zo werd 32,7% van hen het slachtoffer van scheldpartijen en laster, 27,5% kreeg haatberichten vanwege hun mening, 19,7% had te maken met gehackte accounts, 10,5% werd gepest, 9,1% werd gechanteerd, 8% ervaarde seksuele intimidatie en 7,8% werd het slachtoffer van smaad. 45,2% van de ondervraagden gaf echter aan nooit met een van deze vormen van intimidatie op sociale media te maken te hebben gehad.

Lees ook: "Ksss Ksss": straatintimidatie wijdverspreid in Marokko

Uit het onderzoek blijkt ook dat 94,6% van de respondenten vindt dat Marokkaanse gezinnen niet in staat zijn om hun kinderen te beschermen tegen de gevaren van sociale media. Zij pleiten dan ook voor een versterking van het wettelijk kader om cyberpesten en smaad op sociale media effectiever te bestrijden.

Verder is 95,8% van de ondervraagden van mening dat TikTok de app is die de jeugd het meest corrumpeert en de waarden van de samenleving ondermijnt. Andere apps die volgens de respondenten in mindere mate bijdragen aan deze maatschappelijke teloorgang zijn Snapchat (52,3%), Instagram (50,3%), Facebook (39,7%), YouTube (31,6%), Telegram (9,8%), Twitter (8,4%) en LinkedIn (5%).

Lees ook: Seksuele intimidatie Marokkaanse meisjes op TikTok aan de kaak gesteld

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat 81,3% van de ondervraagden voorstander is van het beperken van de toegang tot sociale media en schadelijke content, terwijl 87,7% de toegang tot pornografische websites wil blokkeren. Het onderzoek werd uitgevoerd na een breed online debat over de scheidslijn tussen vrijheid van meningsuiting en smaad, en over de negatieve effecten van sociale media op minderjarigen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team