Zoeken

Mohammed VI wil einde maken aan gemakzuchtigheid bij overheidsdiensten

11 oktober 2020 - 12:50 - Marokko

©

Koning Mohammed VI wil dat de regering de huidige procedure voor de benoeming van hooggeplaatste ambtenaren gaat herzien. Volgens de Koning is dit belangrijk om Marokko als land beter te laten functioneren en om de openbare diensten beter met elkaar te laten samenwerken.

"Het succes van het economisch herstelplan en de totstandkoming van een nieuw sociaal zekerheidstelsel vereisen een mentaliteitsverandering en een echte verandering in het prestatieniveau van openbare instellingen", zegt de koning. Hij heeft deze uitspraak gedaan tijdens een toespraak gericht aan het parlement, vanuit het koninklijk paleis in Rabat. Ook heeft de koning benadrukt dat "ongeacht de doelstellingen ervan, het succes van een plan of project afhangt van de goedkeuring van de beginselen van goed bestuur en verantwoordingsplicht".

Overheidsinstellingen en overheidsbedrijven moeten de ontwikkeling van Marokko juist bevorderen en niet afremmen. Gezien het strategische belang van deze instellingen dringt de Koning aan op "een substantiële en evenwichtige herdefinitie van de sector". In dit verband hoopt hij dat het agentschap dat belast is met het toezicht op staatsdeelnemingen en het toezicht op hun prestaties op dit gebied een sleutelrol zal spelen.

De Koning bevestigde in zijn toespraak ook dat om zowel de gezondheidscrisis als de verbetering van publieke diensten aan te pakken, "een algemene nationale mobilisatie en de bundeling van alle inspanningen vereist zijn". Hij roept alle instellingen van het land en het parlement op om de uitdagingen van de huidige economische situatie het hoofd te bieden en aan de verwachtingen van de burgers te voldoen.

"In de strijd voor de belangen van het vaderland en de burgers is het belangrijk om te onthouden dat, net als de verantwoordelijkheid, succes gedeeld moet worden. Het is ieders zaak, ieder van ons", onderstreepte hij voordat hij bevestigde ervan overtuigd te zijn "dat we samen en verenigd op maatschappelijk vlak deze uitdaging kunnen aangaan".

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team