Zoeken

Meeste Marokkaanse leraren hebben niet het vereiste niveau

22 december 2020 - 16:20 - Marokko

©

Uit een onderzoek naar de prestaties van studenten in 64 landen, blijkt dat Marokkaanse scholieren en studenten lijden onder een tekort aan goed opgeleide leerkrachten. De studie die is uitgevoerd door Trends in International Mathematics and Science Study (TIMMS), laat duidelijk zien dat Marokko een hoge prijs betaalt voor de verwaarlozing van zijn onderwijs.

In het Marokkaanse basisonderwijs wordt 43% van de leerlingen onderwezen door wiskundeleraren die hun middelbare school opleiding niet hebben afgerond. Het internationale gemiddelde in deze categorie ligt op 5%. Opvallend is dat Italië op dit gebied nog slechter presteert, met 59% van de basisschoolkinderen die het moet doen met wiskundeleraren die nooit een diploma in het hoger onderwijs hebben behaald. Bij de helft van de onderzochte landen ligt dit percentage op 0%, meldt L’Economiste.

Slechts 8% van de basisschoolleerlingen in Marokko krijgt wiskundeles of lessen in andere wetenschappelijke disciplines van een leraar met een master of doctoraat. Zo’n 53% van de kinderen wordt in deze vakken onderwezen door leerkrachten die alleen een middelbare schooldiploma hebben, tegen het internationale gemiddelde van 5%. De kleinste groep leerlingen uit het onderzoek, slechts 3%, krijgt les van docenten die zowel gespecialiseerd zijn in wiskunde of andere natuurwetenschappen als het lesgeven op een basisschool.

In het Marokkaanse hoger beroepsonderwijs krijgt een derde van de studenten les van wiskundeleraren die de middelbare school amper hebben afgemaakt, tegen een gemiddelde van 2% wereldwijd. 11% van de studenten heeft wiskundeleraren met een master of doctoraat.

Ook de bijscholing van leraren heeft in de afgelopen twee jaar een achterstand opgelopen ten opzichte van het internationale gemiddelde. In Marokko is er tevens een gebrek aan toezicht waardoor het moeilijk is om een goede standaard voor kwaliteitsonderwijs te kunnen handhaven. Tot drie jaar geleden was het voor intredende leraren nog mogelijk om alleen met een onderwijsakte te worden aangenomen, zonder enige vakinhoudelijke kennis of opleiding.

Het ministerie van Onderwijs is van plan om in de komende 10 jaar 80% van het lerarenbestand te vernieuwen door meer dan 200.000 leerkrachten aan te werven.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team