Zoeken

30% onderwijskosten door Marokkanen zelf betaald

12 december 2020 - 21:00 - Economie

©

Marokkanen betalen jaarlijks 30% van de kosten van het onderwijs. Dit is het dubbele van het gemiddelde dat wordt gehanteerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Volgens de minister van Onderwijs Saaid Amzazi, zijn er innovatieve financieringsoplossingen nodig om de kosten voor de Marokkaanse staat en de burgers omlaag te krijgen.

De minister presenteerde zijn zorgwekkende evaluatie van het Marokkaanse onderwijssysteem tijdens een conferentie over dit onderwerp. De bijeenkomst was een initiatief van de Algemene Schatkist van Marokko en de Vereniging voor de Internationale Stichting voor Openbare Financiën (Fondafip), met steun van de Franse Revue voor Openbare Financien (RFFP). Volgens Amzazi is er ondanks het aanzienlijke bedrag dat er jaarlijks wordt uitgetrokken voor onderwijs, een structureel gebrek aan geld voor hervormings- en verbeteringsprojecten. Hij zegt dat de sector in een "stille noodtoestand" verkeert en dat er serieuze investeringen nodig zijn om het onderwijs te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Het grote verschil tussen de financiering van het onderwijs in Marokko en het systeem dat in andere landen wordt gebruikt is dat het Marokkaanse onderwijs vooral wordt betaald door de staat. Jaarlijks wordt er 22% van het totale overheidsbudget aan onderwijs uitgegeven. Dit is 7% van het BBP, zegt de minister. In andere landen worden de onderwijskosten gedekt door financiering van de staat, lokale autoriteiten, huishoudens en de particuliere sector.

Om de financiële druk op de staat en de Marokkaanse huishoudens te verlichten, heeft Amzazi een aantal innovatie oplossingen aangedragen, zo meldt Médias24. Volgens hem moet de oplossing worden gezocht in het aangaan van partnerschappen met openbare en private partijen, de inkomsten vanuit de Marokkaanse diaspora en de belasting op natuurlijke hulpbronnen.

In landen als Ghana en Botswana, wordt het onderwijs al vanuit een veelheid aan bronnen gefinancierd. Als Marokko voor dezelfde opzet zou kiezen, kan er volgens de minister een basis worden gelegd voor de school van morgen, gericht op digitaal onderwijs en het zelflerende vermogen van kinderen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team