Zoeken

Valuta-export Marokkaanse diaspora: wat zegt de douane?

2 augustus 2023 - 20:00 - Marokkanen in het buitenland

©

Marokkanen die in het buitenland wonen moeten opletten voor de nieuwe regelgevende bepalingen die zijn vastgesteld in de Marokkaanse douanegids voor 2023. Het document focust op de export van instrumenten of betaalmiddelen in vreemde valuta en de verplichtingen met betrekking tot deze transacties.

Volgens de nieuwe regels is het verplicht om valuta-export waarvan het bedrag gelijk is aan of hoger dan 100.000 dirham, aan te geven bij de douanediensten. Wereld-Marokkanen kunnen een in te vullen formulier bij de douane zelf verkrijgen. Het nalaten van deze aangifte is onderhevig aan een boete die gelijk is aan de helft van het niet-aangegeven bedrag. Het is daarom belangrijk dat Marokkanen die in het buitenland wonen, deze regels naleven om sancties te vermijden.

Lees ook: Marokkaanse diaspora: invoer vreemde valuta, wat je moet weten

In de gids wordt ook gespecificeerd dat elke import van deze omvang moet worden gerechtvaardigd. De importaangifte die, indien van toepassing, is gedaan bij de binnenkomst van de wereld-Marokkaan op het belastingplichtige grondgebied, kan als bewijs dienen.

De export van een bedrag lager dan 100.000 dirham is niet onderhevig aan rechtvaardiging, tenzij er een controle wordt uitgevoerd wegens vermoeden van fraude.

Wereld-Marokkanen hebben ook de mogelijkheid om valuta terug te kopen van banken en deze te exporteren, op voorwaarde dat het totale bedrag niet meer is dan 100.000 dirham. Het is belangrijk om te weten dat deze regel valuta uitsluit die op omzetbare dirham-accounts is bijgeschreven. Bij controle kan deze export worden verantwoord door de wisselbonnen te presenteren.

Lees ook: Marokkaanse diaspora: overzicht boetes voor overschrijden tijdelijke toelatingstermijn auto

De Douanegids 2023 verduidelijkt verder dat de import en export van Marokkaanse bankbiljetten is toegestaan tot een bedrag van 2000 dirham.

Bladna.nl