Zoeken

Marokkaanse diaspora: aangifte bankrekeningen in Marokko vanaf nu verplicht

21 maart 2021 - 15:00 - Marokkanen in het buitenland

©

Volgens internationale belastingverdragen van de OESO, zijn alle in het buitenland verblijvende Marokkanen (MRE) verplicht om hun Marokkaanse bankrekeningen in hun belastingaangifte op te nemen. Dit besluit wordt dit jaar van kracht en zal worden gevolgd door zware sancties in geval van niet-naleving.

Marokko sluit zich aan bij de automatische overdracht van bankgegevens vanaf september 2021, aan de hand van het in juni 2019 ondertekende multinationale verdrag voor de implementatie van maatregelen in verband met de belastingverdragen van de OESO (BEPS). Deze maatregel is al voorgeschreven door de Financieringswet 2020 voor belastingjaren vanaf 1ᵉ januari 2021, schrijft Eco actu. Marokko organiseerde reeds twee fiscale amnesties in om Marokkanen in staat te stellen hun situatie in orde brengen ter voorbereiding op deze automatische uitwisseling van BEPS.

Zelfs indien Marokko om een verlenging tot 2022 had verzocht voor de start van deze uitwisseling, moeten Marokkanen die in het buitenland wonen en activa in Marokko hebben hun fiscale situatie automatisch regulariseren bij de belastingautoriteiten in het land waar zij wonen. Voor Marokkanen die in de Verenigde Staten wonen is de operatie al geregulariseerd, aangezien de ’Foreign Account Tax Compliance Act’ (FATCA) reeds sinds juli 2014 van kracht is om belastingontduiking te bestrijden van Amerikaanse burgers of ingezetenen die financiële tegoeden hebben buiten de Verenigde Staten. Marokkanen die buiten de Verenigde Staten wonen, moeten hun bankrekeningen in Marokko of elders in 2021 in hun belastingaangifte voor het belastingjaar 2020 vermelden.

Degenen die hun situatie niet vanaf de start in september 2021 hebben geregulariseerd, zullen als belastingfraudeurs gekenmerkt worden en zwaar worden gestraft. Deze sancties kunnen oplopen tot 7 jaar opsluiting en een boete van 3.000.000 euro, of zelfs het dubbele. In de verklaring wordt ook rekening gehouden met investeringen, kapitalisaties, activa en andere. Het is dus van belang dat Marokkanen die in het buitenland wonen deze uitwisseling zorgvuldig beheren. Marokkaanse banken zijn ook verplicht hun klanten die in het buitenland wonen op de hoogte te brengen van de mogelijke sancties.

Marokkanen in het buitenland doen er goed aan om hun situatie te regulariseren en niet te rekenen op een mogelijke sanctie van de OESO. Dit is de beste manier om zich te beschermen tegen zware straffen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team