Zoeken

Marokko stelt uitwisseling van belastinggegevens uit

6 maart 2021 - 15:20 - Economie

©

Marokko staat niet meer op de grijze lijst van belastingparadijzen van de Europese Unie en is ook niet meer onder toezicht om van de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF) af te komen. Toch staat er nog een andere onmisbare norm voor de Marokkaanse economie op het spel. Het betreft de verklaring per land die internationaal bekend staat als de "Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS), ingevoerd bij de Financieringswet 2020, voor het belastingjaar dat in januari 2021 is begonnen.

Omwille van de globalisering kunnen belastingplichtigen hun belastingverplichtingen omzeilen door het rechtsgebied van hun woonplaats te ontvluchten om de verschuldigde belastingen niet te betalen. Dit is zeer schadelijk voor de betrokken landen. Om dit fenomeen tegen te gaan, hebben de Verenigde Staten in 2010 de Facta (Foreign Account Tax Compliant Act) aangenomen. Die verplicht banken en financiële instellingen om alle financiële transacties op een bankrekening van een Amerikaanse burger of ingezetene, aan de Amerikaanse belastingautoriteiten te melden. Hetzelfde geldt voor de OESO-landen, meldt Ecoactu.

Marokko is net als verschillende andere landen, in 2013 toegetreden tot het multilaterale verdrag betreffende wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken. Maar eerst moet het koninkrijk de belastingsituatie van belastingbetalers met activa in het buitenland regulariseren. Zo heeft Marokko in 2014 een eerste amnestieoperatie uitgevoerd waarbij een bijdrage werd vastgesteld voor de volledige kwijtschelding van de belastingschuld voor activa die in het buitenland zijn gedomicilieerd. Een operatie die het mogelijk maakte om 28 miljard dirham naar Marokko te halen en het koninkrijk 2,3 miljard dirham heeft opgebracht.

In 2020 was er een nieuwe amnestie-operatie die heeft geleid tot 1959 aangiften voor ongeveer 6 miljard dirham. Als gevolg van de gezondheidscrisis waren de inkomsten van deze tweede operatie echter lager dan die van de eerste. De minister van Economie en Financiën, Mohammed Benchaâboun, presenteerde deze operatie als een laatste kans voor degenen die hun situatie willen regulariseren om niet door de mand te vallen na de uitwisseling van gegevens met de OESO-landen.

Wat betreft de voortgang van de voorbereidingen van Marokko met het oog op de inachtneming van de OESO-regels, deelde een bron mee dat het land heeft verzocht om uitstel van de uitwisseling van gegevens vanwege de gezondheidscrisis tot 2022. Voorlopig lopen de Marokkaanse belastingautoriteiten nog enorme bedragen mis.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team