Zoeken

Kamerleden in Marokko vervolgd na weigeren vermogensaangifte

7 mei 2022 - 17:00 - Marokko

©

Hoewel zij daartoe wettelijk verplicht zijn, hebben 161 huidige en voormalige parlementsleden in Marokko geen opgave gedaan van hun bezittingen. Het Rekenhof verzoekt hen aan deze verplichting te voldoen binnen een termijn van ten hoogste 60 dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving.

De voorzitter van het Rekenhof, Zineb El Adaoui, heeft de voorzitter van het Parlement, Rachid Talbi Alami, een brief gestuurd met een lijst van parlementsleden die hun activa niet hebben aangegeven, aldus het Arabischtalige dagblad Al Akhbar. In totaal hebben 21 huidige en 140 voormalige parlementsleden, waarvan de meesten tot de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) behoren, geen vermogensaangifte gedaan.

Lees ook: Marokko: overheidsambtenaren moeten bezittingen bekendmaken

Het gaat onder meer om 21 parlementsleden die na hun verkiezing bij de laatste parlementsverkiezingen op 8 september 2021, geen voorlopige verklaring hebben ingediend, of hun verklaring buiten de wettelijke termijn hebben ingediend, aldus de verklaring. Er zijn ook 140 parlementsleden die na afloop van hun ambtstermijn geen vermogensverklaring hebben voorgelegd. De meesten van hen behoren tot de PJD. De voorzitter van het Rekenhof heeft de betrokken parlementsleden verzocht aan deze verplichting te voldoen binnen een termijn van maximaal 60 dagen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek.

Lees ook: Vertrekpremie ministers regering El Othmani bekend

Overeenkomstig wet nr. 54-06 tot vaststelling van een vermogensverklaring voor bepaalde verkozenen van gemeenteraden en beroepskamers, alsmede voor bepaalde categorieën van ambtenaren of overheidsambtenaren, is elke verkozen vertegenwoordiger of adviseur verplicht bij zijn ambtsaanvaarding, gedurende zijn ambtstermijn en aan het einde van zijn ambtstermijn, een verklaring af te leggen over de goederen die hij of zij bezit. Er is voorzien in sancties voor het geval deze verplichting niet wordt nagekomen of de aangiftetermijn niet in acht wordt genomen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team