Zoeken

Individuele vrijheden: Marokkaanse intellectuelen pleiten voor ingrijpende hervorming

22 maart 2023 - 13:00 - Marokko

©

In het voorjaar van 2022 werd een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met de fundamentele vrijheden in Marokko. In de werkgroep zitten acht persoonlijkheden die belangrijke posities in Marokko hebben bekleed. Ze hebben zojuist een document gepubliceerd, waarvan ze hopen dat het zal leiden tot een wetsvoorstel met betrekking tot een hervorming op vlak van individuele vrijheden.

Het collectief is samengesteld uit Asma Lamrabet, Yasmina Baddou, Driss Benhima, Monique Elgrichi, Jalil Benabbès Taarji, Chafik Chraibi, Mohamed Gaizi en Khadija El Amrani. Ze hebben het advies van verschillende Marokkaanse oelema als referentie genomen voor het document, waarin ze manieren voorstellen om te werken aan de hervorming van de wet met betrekking tot individuele vrijheden, meldt Le360.

Lees ook: Marokko: petitie tegen bestraffing seks buiten huwelijk

Zo stelt het document onder meer dat de vrijheid van godsdienst en geweten een onvervreemdbaar recht is. De werkgroep vraagt daarom om de afschaffing van artikel 3 van de grondwet, dat bepaalt dat "de religie van de meerderheid van de Marokkanen de islam is". Voor wat de rol van Marokkaanse vrouwen in de samenleving betreft, meent de werkgroep dat een hervorming van de huidige wetten noodzakelijk is voor een rechtvaardige verdeling van de erfenis tussen mannen en vrouwen.

Met betrekking tot het huwelijk van minderjarigen, dat theoretisch verboden is sinds 2004, stellen de acht persoonlijkheden in hun document voor om een nieuw artikel van de Moudawana aan te nemen, dat "minderjarigen die gedwongen worden uitgehuwelijkt, bij hun volwassenheid het recht geeft om de persoon die hen dwong aan te klagen, of het nu de vader, de moeder of anderen betreft".

Het collectief boog zich ook over seksuele relaties buiten het huwelijk. Volgens de wet kunnen deze leiden tot een gevangenisstraf voor de betrokkenen. Ze stellen voor om dit artikel, dat veel overlast veroorzaakt, te herzien. Financiële sancties zonder gevangenisstraf zijn volgens hen effectiever "wanneer de seksuele handeling niet tot grote gevolgen heeft geleid of de rechten van een derde persoon heeft geschonden".

Lees ook: Hervorming familierecht in Marokko: Abdelilah Benkirane dreigt met acties

Over het verbod van abortus in de Marokkaanse wetgeving, is het collectief van mening dat het feit dat er dagelijks 500 tot 800 gevallen worden geregistreerd, een rechtvaardiging is om de kwestie te heroverwegen. Ze stellen voor om "medische zwangerschapsonderbreking niet meer te bestraffen, wanneer deze wordt uitgevoerd op een embryo dat niet ouder is dan 12 weken, wanneer deze tot doel heeft het leven of de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de moeder te beschermen en wanneer deze openlijk wordt uitgevoerd door een arts of een chirurg".

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team