Zoeken

Hammouchi ontvangt directrice Amerikaanse inlichtingendienst

21 september 2022 - 07:00 - Marokko

©

Op maandag 19 september is Avril Haines, hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst, ontvangen door Abdellatif Hammouchi, directeur-generaal van de Marokkaanse nationale veiligheidsdienst DGSN en inlichtingendienst DGST.

Volgens een verklaring van de DGSN vond deze ontmoeting plaats in het kader van de uitvoering van de resultaten van de bilaterale gesprekken op 13 en 14 juni 2022. Dit gebeurde in de marge van het werkbezoek van Hammouchi aan de Verenigde Staten.

Lees ook: Abdellatif Hammouchi ontmoet hoofd FBI in VS

Tijdens de bijeenkomst bespraken beide partijen de veiligheidssituatie op regionaal niveau en de daarmee samenhangende bedreigingen en uitdagingen in bepaalde regio’s van de wereld, aldus dezelfde bron. Tijdens de bijeenkomst is ook gesproken over de dreiging die uitgaat van banden tussen terroristische organisaties en georganiseerde criminele netwerken. Ook cybercriminaliteit en andere vormen van transnationale criminaliteit werden besproken.

Ook werden gesprekken gevoerd over de verbetering van de bilaterale samenwerking tussen de Marokkaanse en Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Deze samenwerking moet in overeenstemming zijn met de bestaande strategische samenwerking tussen beide landen en tegemoetkomen aan de uitdagingen van een gezamenlijk optreden om de veiligheid en de vrede op regionaal en internationaal niveau te handhaven.

Lees ook: FBI en CIA bedanken Marokko

De DGST zei ook dat deze nieuwe ontmoeting tussen de twee topambtenaren de vergevorderde stand van het bilaterale partnerschap tussen de twee landen weerspiegelt. Daarbij wordt rekening gehouden met de hoge positie van Avril Haines als coördinator en directeur van talrijke Amerikaanse inlichtingendiensten en -agentschappen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team