Zoeken

Marokko: lokale controlecomités voor Eid ul-Adha

18 juli 2021 - 16:20 - Marokko

©

In het kader van de voorbereidingen op Eid ul-Adha, informeren de Marokkaanse autoriteiten veehouders en consumenten over de maatregelen die worden getroffen op plaatselijk niveau, om te zorgen voor adequate hygiënische omstandigheden bij de verkoop van dieren.

In een interview met MAP vertelde Abdelghani Azzi, directeur van de Marokkaanse Voedsel- en Warenautoriteit (ONSSA), dat er naast de gebruikelijke maatregelen voor voedselveiligheid, ook aanvullende preventieve maatregelen zijn genomen in de hele keten, vanaf de verkoop van de dieren tot aan de slachting.

Lees ook: Eid ul-Adha: waarom is schapenvlees zo duur in Marokko?

Hij deelde mee dat er toezicht zal worden uitgeoefend door plaatselijke comités die toezien op de naleving van de geldende sanitaire voorschriften op de markten voor de verkoop van vee, om de verspreiding van de pandemie onder veehouders en burgers te beperken.

Dezelfde plaatselijke comités zien ook toe op de gezondheid van de veestapel, door monsters te nemen van voedsel en drinkwater, aldus Abdelghani Azzi. Hij roept tegelijkertijd alle beroepsbeoefenaren, veehouders en consumenten op om discipline aan de dag te leggen om het risico op de overdracht van het coronavirus te beperken.

Voorts herinnert hij aan de reeks acties die de ONSSA sinds het begin van het lopende jaar heeft ondernomen in samenwerking met diverse belanghebbenden, om de gezondheid van de veestapel te waarborgen. Zo is er onder meer een registratie van schapen en geiten voor de slacht ter gelegenheid van Eid ul-Adha en een identificatie van schapen en geiten door de Interprofessionele Federatie voor Rood Vlees en de Nationale Vereniging van Schapen en Geiten.

Lees ook: Eid ul-Adha zal een omzet genereren van meer dan 12 miljard dirham

Abdelghani Azzi benadrukt ook dat het belangrijk is dat consumenten het identificatieplaatje van het dier na het slachten bewaren. Als zij twijfels hebben over de kwaliteit van het vlees kunnen zij contact opnemen met de autoriteiten, die hun klacht zullen controleren en de nodige maatregelen zullen nemen.

De expert concludeert dat voor informatie of klachten tijdens de periode van Eid ul-Adha een wachtdienst wordt verzekerd door artsen en diergeneeskundigen, waarvan de lijst beschikbaar is op de ONSSA-website. Ook kunnen burgers contact opnemen met het de dienst via het callcenter (0 801 003 637) of pagina’s op sociale netwerken.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team