Zoeken

Economische crisis dreigt Marokko

24 augustus 2012 - 12:40 - Economie

©

Marokkaanse Premier Abdelilah zou de omvang van de economische crisis in Marokko hebben onderschat doordat Abbas El Fassi’s regering de waarschuwingssignalen ervan verborgen had gehouden.

Benkirane’s besluiteloosheid zou de tegenstrijdige verklaringen van zijn ministers uitleggen. Zo schetste Nizar Baraka, minister van Economie en Financiën, onlangs een zeer pessimistisch beeld van de Marokkaanse economie en waarschuwde tegen een komende crisis.

Drie dagen later stelde Idriss Azami Al Idrissi, minister van Begroting, de publiek opinie gerust door te verklaren dat er geen crisis was in Marokko, maar enkel een moeilijke conjunctuur.

In het parlement vertelde Nizar Baraka later dat de economische groei in 2012 maximum van 3,4% zou zijn, dat het Bruto Binnenlands Product snel daalde, en dat de uitvoer van fosfaat en het toerisme met 9,1% en 1,6% hadden afgenomen.

De werkloosheid steeg tot 9,9% in het eerste kwartaal van 2012, tegen 9,1% in dezelfde periode in 2011. Beter nog, het tekort op de handelsbalans bereikte 100 miljard dirham in zes maanden als gevolg van een energierekening van 49 miljard dirham in 2012.

Enkel de geldtransfers van Marokkanen in het buitenland en de buitenlandse investeringen doen het goed met +1,8% en +6%.

Ondanks deze ontmoedigende cijfers blijken noch Benkirane, noch zijn begrotingsminister ongerust, en menen beiden dat het slecht een moeilijke tijd is door de crisis in Europa. Volgens Idriss Azami Al Idrissi heeft Marokko zelfs slim gehandeld door gebruik te maken van externe financieringen.

De economen zijn het daar niet volledig mee eens. Volgens hen is het waar dat Marokko zich niet in een katastrofisch situatie bevindt. Bewijs hiervan is dat het land onlangs een kredietlijn van 6,21 miljard dollar heeft gekregen van het Internationaal Monetair Fonds. Maar economen zijn het er ook over eens dat een dergelijke voorrecht ook een waarschuwing bevat.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team