Zoeken

Canada weigert 45% aanvragen van Marokkaanse studenten

19 februari 2022 - 15:40 - Wereld

©

De Canadese immigratiedienst verwerpt aantijgingen van discriminatie tegen Afrikaanse studenten in het algemeen, en Franstalige Afrikaanse studenten in het bijzonder, van wie de aanvraag voor een studietoelating is afgewezen, en geeft opheldering.

Een Canadese immigratieambtenaar zou in een verklaring aan The Pie News hebben gezegd dat "het aantal goedgekeurde aanvragen voor studietoelating voor aanvragers uit Franstalige Afrikaanse landen vergelijkbaar is met het aantal goedgekeurde aanvragen voor alle andere Afrikaanse landen". Canada onderzoekt de aanvragen individueel en de beslissing berust bij hooggekwalificeerde ambtenaren die elke aanvraag zorgvuldig en systematisch toetsen aan de criteria die zijn vastgesteld in de Immigration and Refugee Protection Act.

Lees ook: Studeren in Canada populair bij Marokkaanse studenten

Larissa Bezo, voorzitter en CEO van het Canadese Bureau voor Internationaal Onderwijs, had het Permanent Comité voor Burgerschap en Immigratie op 1 februari gewaarschuwd dat het grote aantal afgewezen aanvragen voor een studietoelating voor aanvragers uit Franstalige landen in Afrika, problematisch was. Iedere negatieve beslissing, zo zei ze, is niet alleen een persoonlijke tragedie voor de student die met succes toelating tot een Canadese universiteit heeft aangevraagd, maar ook een mislukking van het proces en een verspilling van financiële middelen voor de student en de onderwijsinstelling.

Voor Paul Davidson, voorzitter van Universities Canada, is het hoge afwijzingspercentage van studenten uit Franstalig Afrika een dringende uitdaging. "Het gemiddelde aanvaardingspercentage voor de landen die Canada’s belangrijkste groep internationale studenten vormen, ligt tussen 80 en 95 procent. Dit geldt echter nauwelijks voor aanvragen uit sommige Afrikaanse landen. In 2019 bedroeg het acceptatiepercentage voor internationale studenten slechts 55 procent voor Marokko en slechts 20 procent voor Senegal."

Lees ook: Canada komt in Marokko rekruteren

Immigration Canada wijst ook op andere factoren die een rol spelen, zoals het feit dat de aspirant-student moet aantonen dat hij of zij in staat is het collegegeld en de kosten van levensonderhoud te betalen zolang hij of zij in Canada is. De afgelopen twee jaar zijn deze kosten gestegen als gevolg van het jaarlijkse inflatiepercentage in het land. Dit jaar heeft Canada met 4,8% het hoogste inflatiepercentage in 30 jaar. "In 2021-2022 steeg het gemiddelde collegegeld voor internationale studenten in Canada met 4,9% tot 33.623 dollar", aldus Statistics Canada.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team