Zoeken

Brusselse rechter: hoofddoekverbod is geen discriminatie

9 december 2022 - 23:00 - Wereld

©

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft besloten dat de stad Brussel niet discriminerend heeft gehandeld door een vrouw met een hoofddoek het perspectief op een baan te weigeren.

De rechtbank heeft in een kort geding het beroep van een kandidaat-werkneemster ongegrond verklaard. Ze klaagde de stad Brussel aan vanwege discriminatie. Er werd haar een baan geweigerd omdat ze die wilde uitoefenen met een hoofddoek. De rechtbank herinnerde in haar vonnis aan de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de beperking van religieuze vrijheden in de wet toestaat om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen, schrijft La Dernière Heure.

Lees ook: Hoofddoek helpt nieuwkomers niet om plaats te vinden in Nederland

Daarnaast haalde het hof ook het grondwettelijk beginsel van neutraliteit van de overheid aan, dat volgens de rechtspraak van de Raad van State voortvloeit uit het gelijkheidsbeginsel. Die rechtvaardigt ook de beperking van de vrijheid van godsdienst van personeelsleden die uiterlijke tekenen van een geloofs- of levensovertuiging dragen en die "bij het publiek de indruk kunnen wekken dat zij hun functie niet op onpartijdige wijze uitoefenen".

Lees ook: België: hoofddoekverbod op school voor Grondwettelijk Hof

De vrouw had zich in deze zaak kandidaat gesteld voor een baan waarbij ze in contact kwam met het publiek. De rechtbank concludeerde daarom dat het besluit van de stad Brussel om de aanwervingsprocedure niet voort te zetten "noodzakelijk en evenredig" was en dat de betrokkene daarbij niet was gediscrimineerd.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team