Zoeken

Brusselse bestrijding van discriminatie werkt nauwelijks

22 januari 2021 - 10:00 - Wereld

©

Hoewel Brussel het eerste gewest is in België dat de arbeidsinspectie heeft uitgerust met testinstrumenten om discriminatie bij sollicitaties tegen te gaan, blijkt nu dat het systeem in de Belgische hoofdstad niet het gewenste resultaat oplevert.

In oktober 2017 heeft Brussel een systeem ingevoerd waarmee een regionale inspectiedienst kan controleren of een werkgever discrimineert bij het aanwerven van nieuw personeel. De testmethodes die worden gebruikt zijn de zogeheten “anonieme CV’s” en “mystery calls”, meldt de krant Le Soir. In de praktijk is er 3 jaar later echter weinig veranderd. Tijdens een debat in het parlement maakte de minister van Werk, Bernard Clerfayt, de balans op. In 2018 heeft de inspectie een teleurstellend totaal van 4 testprocedures opgestart naar aanleiding van 15 dossiers die onder andere door het Centrum voor Gendergelijkheid naar het controleorgaan zijn doorgestuurd. In 2019 zijn er op basis van 19 klachtendossiers slechts 2 procedures gestart, en in 2020 heeft geen van de zes doorgestuurde zaken geleid tot nader onderzoek.

Volgens de directeur van de regionale arbeidsinspectie, Gerrit de Craen, zijn de resultaten teleurstellend omdat er niet genoeg klachten naar zijn dienst worden doorgestuurd door Unia en het Centrum voor Gendergelijkheid. "We hadden voor de pandemie weer een ontmoeting met hen om het onderwerp te bespreken. Maar voorlopig weten we niet waarom. Misschien zijn er te veel drempels om klachten in te dienen", meldde De Craen.

Volgens minister Clerfayt is het normaal dat niet alle dossiers die de inspectie ontvangt ook tot testen leiden. "In sommige gevallen willen eisers uiteindelijk niet dat de procedure wordt voortgezet. Voor anderen besluiten we het probleem via bemiddeling op te lossen. Werkt het mechanisme dan niet? Neen. Het is zeker effectief, simpelweg omdat het bestaat" verklaarde de minister. Ook kondigde hij aan dat het huidige syteem in 2021 zal worden geëvalueerd onder leiding van de Brusselse staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team