Zoeken

België: controverse over uitwijzing Marokkaan

28 januari 2022 - 20:20 - Marokkanen in het buitenland

©

De Belgische Raad voor Vreemdelingenzaken (RvV) verzet zich tegen de uitwijzing van de Marokkaan Abdallah Ouahbour, ondanks het feit dat hij als een "gevaar voor de samenleving" wordt beschouwd.

De 48-jarige zou een geradicaliseerde haatprediker zijn van de "Maaseik-groep", die banden heeft met de aanslagen in Casablanca en Madrid, waarbij in 2003 in Spanje 250 mensen omkwamen, aldus een recent rapport van de Staatsveiligheid, die beweert dat Ouahbour morele en financiële steun verleent aan Daesh.

Lees ook: Verblijfsvergunning imam grootste Belgische moskee ingetrokken

De in België geboren man is vader van twee kinderen en weigerde in juni het land te verlaten nadat de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, een uitwijzingsprocedure tegen hem had laten inleiden. Hij zou lijden aan een posttraumatische stressstoornis en vreest in Marokko te worden gearresteerd.

Lees ook: België zet zoon Nederlands-Marokkaanse "haatimam" uit

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft besloten het verzoek tot uitwijzing op grond van andere elementen af te wijzen. De instantie is van mening dat de rapporten van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en de Staatsveiligheid geen "solide basis" bieden om iemand uit te wijzen. De aantijgingen zijn "te vaag" en "te algemeen". De Raad is ook van mening dat de Staatsveiligheid specifieker moet zijn en benadrukt dat de analyses zijn verricht in het kader van een veroordeling wegens terrorisme, terwijl dit niet in aanmerking mag worden genomen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team