Zoeken

Amar Belani haalt uit naar Marokko

15 maart 2022 - 21:00 - Wereld

©

Amar Belani, speciaal vertegenwoordiger voor de Sahara en de Maghreb, heeft gereageerd op opmerkingen van de Marokkaanse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties tijdens de recente zitting van de Mensenrechtenraad. De Marokkaanse diplomaat beschuldigde de Algerijnse delegatie ervan te hebben geprobeerd de werkzaamheden van de zitting te "beïnvloeden om de vijandige houding van Algerije ten aanzien van de integriteit van het Marokkaans grondgebied" te rechtvaardigen.

Tijdens de laatste zitting van de Raad voor de rechten van de mens heeft de Marokkaanse ambassadeur de leden van de Raad een brief gestuurd waarin hij de Algerijnse delegatie ervan beschuldigde te trachten de werkzaamheden van de zitting te "instrumentaliseren" ten dienste van de "vijandigheid" van Algerije ten aanzien van de "territoriale integriteit" van Marokko. Hij omschreef de maatregelen die Algiers heeft genomen "als reactie op de vijandige acties van Rabat", meer bepaald de handhaving van de grenssluiting, de verbreking van de diplomatieke betrekkingen, de sluiting van het Algerijnse luchtruim voor Marokkaanse vliegtuigen en de stopzetting van de GME-pijpleiding, als "agressieve en ongerechtvaardigde aanslagen". Hij veroordeelde ook de "spottende opmerkingen" van Amar Belani, de speciale gezant voor de Sahara en de Maghreb-landen, die "Marokko dagelijks aanvalt".

Lees ook: Algerije jubelt om "pijnlijke vernedering" Marokko

Deze opmerkingen hebben de Algerijnse diplomaat ertoe aangezet te antwoorden. "Door de kolonisatie te verheerlijken en dezelfde aantijgingen te herhalen die Algerije en zijn vertegenwoordigers in twijfel trekken, heeft deze ambassadeur in de ogen van zijn collega’s in Genève alle geloofwaardigheid verloren. Zijn koortsachtige en onproductieve agitatie is oninteressant omdat zij slechts één doel heeft: hem in staat stellen zijn positie in het buitenland te handhaven," zegt Amar Belani in een verklaring aan TSA.

Lees ook: Algerije reageert op kaart van Marokko met Sahara

Deze "herhaalde klachten bij de leden van de Raad voor de mensenrechten zullen de ernstige, systematische, geplande en opzettelijke schendingen van het internationaal humanitair recht door de Marokkaanse bezettingsmacht in de Westelijke Sahara niet verhullen", voegde de speciale gezant van Algerije eraan toe.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team