Zoeken

Algerije spant rechtszaak aan tegen Marokko

31 december 2021 - 17:40 - Wereld

©

Algerije zal zijn burgers die sinds de jaren zeventig in Marokko onteigend zijn niet "in de steek laten", aldus Amar Belani, de speciale vertegenwoordiger van Algerije voor de Sahara en de Maghreb-landen. Dit is een reactie op de eis van de Marokkanen om hun "vermeende eigendommen" die in Algerije zijn achtergelaten, terug te krijgen.

In een artikel dat op dinsdag 28 december in de krant Echorouk is verschenen, benadrukt Amar Belani dat de Marokkanen die Algerije in 1975 hebben verlaten meestal kleine ambachtslieden en arbeiders waren die geen persoonlijke bezittingen hadden. Hij zei dat Marokko "geen slachtoffer" was in deze zaak.

Lees ook: Arabische Liga keurt kaart Marokko met Sahara goed

Voor de Algerijnse ambtenaar werden honderden Algerijnen daarentegen wel beroofd van hun landbouwgrond, in tegenstelling tot Franse, Spaanse, Belgische en Nederlandse eigenaars. Hij verwees naar het koninklijk besluit van 2 maart 1973 betreffende de nationalisatie van verbeurdverklaarde eigendommen. "Deze discriminerende behandeling is een uiting van haat jegens Algerije en Algerijnen," zegt Amar Belani.

Algerije zal volgens de bewindsman "niet stilzitten en zal niet aarzelen alle middelen en juridische mechanismen aan te wenden ter verdediging van de gestolen rechten van honderden Algerijnse burgers die zonder enige compensatie van hun bezittingen zijn beroofd". Hij zei dat Marokko niet bereid is dit probleem op te lossen en probeert druk uit te oefenen op Algerije.

Lees ook: Algerijnen in Marokko verwachten het ergste

Algiers "zal alle vormen van steun verlenen aan de instellingen die belast zijn met de verdediging van de rechten van deze slachtoffers. Op die manier zullen zij hun stem laten horen en als burgerlijke partij hun rechten kunnen verdedigen op de rechtszaken die in de toekomst tegen de Marokkaanse autoriteiten zullen worden gevoerd voor internationale instanties," besloot hij.

Bladna.nl