Zoeken

Nieuwe aanbevelingen voor Operatie Marhaba 2023

11 februari 2023 - 15:00 - Marokkanen in het buitenland

©

De onderzoekscommissie die de "Tijdelijke verkenningsmissie naar de noordelijke grensposten en operatie Marhaba 2022" heeft gevoerd is afgelopen juni van start gegaan en heeft onlangs haar verslag ingediend. Het onderzoek kwam er op initiatief van de parlementaire commissie buitenlandse zaken, nationale defensie, islamitische zaken en Marokkaanse onderdanen. Het rapport bevat ook talrijke aanbevelingen om de doorreis van de Marokkaanse diaspora te verbeteren.

De onderzoekers constateerden verschillende disfuncties in de organisatie van de Marhaba-operatie. In hun verslag wijzen ze op de zwakke samenwerking tussen de diensten die bij de voorbereiding van de operatie zijn betrokken, het ontbreken van een specifieke instantie die belast is met het beheer van de doorlaatposten, het gebrek aan materiaal bij de gezondheidswerkers die samenwerken met de Mohammed VI-Stichting voor solidariteit, de hoge kosten van de tickets voor de bootverbindingen Algeciras-Tanger Med en Tarifa-Tanger Med, het gebrek aan menselijke middelen en het ontbreken van een budget voor de operatie.

Lees ook: Operatie Marhaba 2023: goedkopere tickets voor wereld-Marokkanen?

"Het rapport van de onderzoekscommissie moest duidelijk maken met welke beperkingen en moeilijkheden de Marokkaanse diaspora geconfronteerd wordt aan de verschillende grensovergangen en zal tijdens de volgende parlementaire zitting in de plenaire vergadering worden gepresenteerd", zegt commissievoorzitter Hassan Berkani aan de krant Le Matin. De auteurs van het rapport hebben ook aanbevelingen gedaan "die de kwaliteit van de transitoperatie moeten verbeteren en Marokkanen in het buitenland de best mogelijke voorwaarden bieden, in overeenstemming met de plaats die zij innemen bij Zijne Majesteit de Koning en alle Marokkanen".

Lees ook: Marokkaanse diaspora, een ongebruikt potentieel

In hun aanbevelingen benadrukken de leden van de commissie met name de noodzaak om de randvoorwaarden tijdens de transit te verbeteren. Daarvoor moeten de acties van nationale en regionale actoren voor de operatie Marhaba, beter op elkaar worden afgestemd en moeten er ook meer personele en materiële middelen worden versterkt. Ze verzochten de autoriteiten eveneens om de infrastructuur voor de opvang te verbeteren en de incheck-, controle- en opsporingsacties vlotter te laten verlopen, om de doorreis van in het buitenland wonende Marokkanen te vergemakkelijken.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team