Zoeken

Wetswijziging maakt trouwen in het buitenland makkelijker voor Marokkanen

10 januari 2021 - 18:00 - Marokkanen in het buitenland

©

Woensdag heeft de minister van Justitie, Mohamed Benabdelkader, ingestemd met een voorgestelde wijziging van artikel 15 van de familiewet "Moudawana". Door de aanpassing worden de administratieve formaliteiten die nodig zijn voor het aangaan van een huwelijk in het buitenland vereenvoudigd.

De wijziging was voorgesteld door de socialistische fractie in het Marokkaanse parlement. Marokkanen die in het buitenland wonen hebben voortaan de mogelijkheid om een buitenlandse trouwakte af te geven bij Marokkaanse consulaten en ambassades.

De minister van Justitie heeft in een verklaring laten weten dat hij woensdag tijdens een bijeenkomst in het Huis van adviseurs van de Commissie Justitie, Wetgeving en Mensenrechten, heeft ingestemd met het voorstel. Volgens het ministerie van Justitie moet de nieuwe maatregel de toegang voor dit deel van de bevolking tot nationale diensten vereenvoudigen.

Dit is de volledige tekst van artikel 15 van het gezinswetboek:

Marokkanen die een huwelijksakte hebben afgesloten in overeenstemming met de lokale wetgeving van het land van verblijf, moeten binnen drie maanden na de datum van sluiting een kopie van het document indienen bij de Marokkaanse consulaire diensten van de plaats van deze sluiting.

Bij gebreke van deze diensten wordt binnen dezelfde termijn een kopie van de huwelijksakte naar het ministerie van Buitenlandse Zaken gestuurd.

Dit ministerie bezorgt de genoemde kopie aan de griffie en aan de sectie familierechtspraak van de geboorteplaats van elk van de echtgenoten.

Als de echtgenoten of een van hen niet in Marokko zijn geboren, wordt de kopie naar de afdeling voor familierecht in Rabat gestuurd en naar de procureur van de koning bij de rechtbank van eerste aanleg van Rabat.

Bladna.nl