Zoeken

VS zoekt in Marokko naar leraren Engels

15 oktober 2020 - 13:00 - Wereld

©

Engelse leraren in het openbaar onderwijs in Marokko worden uitgenodigd om een ​​Amerikaanse beurs aan te vragen in het kader van het Fulbright-programma. Het ministerie van Onderwijs stuurde daarover een nota naar alle regionale academies.

Het ‘Foreign Language Teaching Assistant’-programma, gefinancierd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, biedt leraren Engels in het secundair onderwijs de mogelijkheid aan, om vanaf augustus 2021 Arabisch te gaan onderwijzen in de Verenigde Staten.

Het programma dat negen maanden duurt, wordt beheerd door de Moroccan-American Commission for Eductional and Cultural Exchange (MACECE). Het stelt de weerhouden kandidaten in staat om parallel postdoctorale cursussen te volgen aan Amerikaanse universiteiten en presentaties te geven in het Engels over de verschillende aspecten van het leven in Marokko.

Om in aanmerking te komen voor de Fulbright-beurs, moeten kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 Tenminste over een licentie in het Engels beschikken
 Leraar Engels zijn op een middelbare school met minimum zeven jaar praktijkervaring
 Geen gebruik hebben gemaakt van een soortgelijk Amerikaans programma
 Beschikken over de nodige vaardigheden om beide taken op zich te nemen

De indieningstermijn van de kandidaturen eindigt op 10 november 2020. De dossiers kunnen langs de officiële weg worden ingediend, rechtstreeks of via de post bij het hoofdkantoor van de centrale dienst voor de opleiding van kaderfuncties, op het volgende adres: Annexe Hassane, rue Saadiine, Rabat.

Volgende documenten worden gevraagd:

 Een correct ingevuld formulier van de kandidaat, onderschreven met een gunstig advies van de regiodirecteur, de promotor en de academiedirecteur
 Kopie van de identiteitskaart
 CV van de kandidaat in het Engels (in 3 exemplaren)
 Gelegaliseerde kopie van het hoogst behaalde diploma
 Laatste notitie van de vakinspecteur
 Het project van de kandidaat voor het onderwijzen van de Arabische taal en de Marokkaanse cultuur, en de verwachtingen van het verblijf in de Verenigde Staten (in het Engels).

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team