Zoeken

België: Sihame El Kaouakibi verdacht van wegsluizen 54.230 euro

30 maart 2021 - 13:50 - Wereld

©

VTM meldt op basis van het rapport van de voorlopig bewindvoerder van Let’s Go Urban, Annemie Moens, dat er mogelijk zo’n 450.000 euro van de jongerenorganisatie Let’s Go Urban doorgesluisd is naar privébedrijven van de Marokkaans-Belgische politica Sihame El Kaouakibi.

De renovatie van Let’s Go Urban, die met overheidsgeld wordt gefinancierd en die van het privébedrijf Jacob Jordaenshuis, liepen ongeveer gelijktijdig. Originele facturen van leveranciers werden daarbij aangepast om kosten voor het Jacob Jordaenshuis te kunnen verhalen op de stad. In totaal gaat het om 54.230 euro, waaronder ook de aankoop van een nieuwe keuken.

Nog voor de uitzending op het VTM Nieuws reageerde Sihame El Kaouakibi in een video. "Dit is niet alleen ongehoord, dit is ook onethisch. Er wordt wederom verwarring gezaaid over aankopen voor de nieuwbouw van Let’s Go Urban. Dit terwijl Johan Vande Lanotte met een team van onafhankelijke, financiële experts duidelijk heeft aangetoond dat hier niets van aan is. Mijn proces wordt alleen in de media gevoerd. Ik probeer zo hard mijn vertrouwen in de rechtsstaat te behouden en ik hoop op een snelle behandeling van deze zaak. In de rechtszaal, niet in de media", aldus El Kaouakibi op Facebook.

Ook het parket reageert op de berichtgeving. "Het gerechtelijk onderzoek heeft er alle baat bij dat iedereen dat onderzoek respecteert. Het geheim van het onderzoek en de vrijwaring van de rechten van elke partij staan daarbij centraal. Informatie geven over het lopend gerechtelijk onderzoek kan het onderzoek alleen maar schaden", schrijft Het Nieuwsblad.

De advocaat van El Kaouakibi, Mounir Souidi, liet aan Belga weten dat de bevindingen uit het rapport van de voorlopig bewindvoerder van Let’s Go Urban, Annemie Moens, uiterst eenzijdig zijn opgesteld. Het rapport bevat belangrijke fouten. Het is volgens hem ook onaanvaardbaar dat dit rapport zich al op redacties bevindt. De genoemde producten zijn eigendom van Let’s Go Urban en werden in bruikleen gegeven aan het JJ House. Dit is ook expliciet voorzien in de bruikleenovereenkomst. Deze overeenkomst laat geen enkele twijfel open over het feit dat de aangekochte goederen eigendom zijn en blijven van de vzw. "Er is daarom geen sprake van een vervalsing en op geen enkele manier van het afwenden van subsidies", aldus Souidi.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team