Zoeken

Verkiezingen Marokko: partijen schenken schapen voor Eid ul-Adha

3 juli 2021 - 18:20 - Marokko

©

In Marokko staat een vervroegde verkiezingscampagne voor de deur. Op een paar weken van Eid ul-Adha, hebben campagne-professionals deals gesloten met schapenboeren om het vee onder hun kiezers te verdelen.

Slechte gewoontes zijn moeilijk uit te roeien. Nu Eid ul-Adha (21 juli) samenvalt met de vervroegde start van de verkiezingscampagne, trachten campagne-professionals om het electoraat aan zich te binden. Om hun doelstellingen te bereiken hebben zij zeer snel deals gesloten met schapenboeren om vee te verdelen onder hun achterban, meldt Assabah. Zij identificeren deze stemmers via tussenpersonen.

Lees ook: Berrechid: gestolen elektriciteit om kiezers te trekken

Verenigingen die dicht bij de PJD staan, parlementsleden, politici en gemeentevoorzitters, grijpen deze gelegenheid aan om donaties in te zamelen om arme gezinnen een schaap voor Eid ul-Adha te bezorgen. Maar deze praktijk is niet legaal. Het is algemeen bekend dat de inzameling van giften wordt geregeld door een wet betreffende de oproep tot donaties, waarvoor voorafgaande toestemming van de gouverneur of de wali vereist is. Een gunst wordt alleen verleend aan verenigingen van openbaar nut, zij behoeven geen vergunning van de plaatselijke autoriteiten te krijgen voor het uitdelen van giften.

Volgens de leider van een politieke partij heeft de wetgever de inzameling van geld dat bestemd is voor liefdadigheidsacties gereglementeerd, om te voorkomen dat dit geld zou worden gebruikt voor andere persoonlijke of collectieve doeleinden. De oproep tot donaties is onderworpen aan een procedure van verzoek om machtiging, dat moet worden ingediend bij het algemeen secretariaat van de regering.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team