Zoeken

Samia Ahrouch bestrijdt discriminatie in Belgische voetbal

20 juni 2021 - 15:40 - Sport

©

De 28-jarige Samia Ahrouch, werkt nu reeds een half jaar als inclusiemanager bij de Belgische voetbalbond (KBVB), wat inhoudt dat ze racisme en discriminatie in de voetbalwereld moet helpen tackelen. In gesprek met Bruzz vertelt ze over haar actieplan.

Samia Ahrouch begon eerst bij de KBVB te werken als criminologe in de dienst Veiligheid, maar sinds het begin van dit jaar is ze de nieuwe inclusiemanager van de bond. Ze is een vertrouwenspersoon voor wie te maken krijgt met discriminatie, maar heeft ook de verantwoordelijkheid om van de voetbalwereld een weerspiegeling te maken van de samenleving. Het actieplan ’Come Together’ kwam er naar aanleiding van het incident met Romelu Lukaku en de oerwoudgeluiden, vertelt Ahrouch. "Onze CEO is toen kwaad binnengelopen bij mijn collega’s van de dienst Football & Social Responsibility. ’We moeten hier iets aan doen,’ vond hij. ’We moeten onze spelers veilig stellen.’ Vanaf dat moment waren discriminatie en racisme topprioriteiten binnen de bond. Er is een actieplan opgesteld met behulp van een twintigtal ervaringsdeskundigen, mensen die op en naast het veld zelf geconfronteerd zijn met discriminatie. Het heeft even geduurd om te bepalen hoe we het zouden aanpakken, maar uiteindelijk ligt het plan nu klaar op tafel".

Het actieplan begint met vijf grote pijlers, die allemaal over sensibilisering gaan: luisteren, vertegenwoordigen, opleiden, meten en communiceren. "Het eerste punt is luisteren", zegt ze. "Dat hebben we al gedaan door te praten met de mensen op en naast het veld. En ik ben als inclusiemanager ook verantwoordelijk om te luisteren. Daarnaast is er een Diversity Board aangesteld: een groep van veertien mensen met een heel diverse achtergrond, die als het ware de sleutels van het actieplan in handen hebben. Zij zullen ons advies verlenen uit de praktijk". Om te luisteren naar de spelers die slachtoffer zijn van discriminatie willen ze ook volop inzetten op een meldpunt. "Op dit moment krijgen we nog weinig meldingen van discriminatie en racisme binnen, terwijl we weten uit onderzoek dat het er wel is. Het is heel belangrijk dat mensen die feiten melden, groot of klein. Daarom hebben we het meldformulier herschreven om het zo laagdrempelig mogelijk te maken. Het is nu ook geïntegreerd in de app van de KBVB. Dat is misschien gemakkelijker voor jongeren om hun verhaal te delen", aldus Ahrouch.

De KBVB wil als bond ook een veel betere weerspiegeling zijn van de maatschappij. Het gaat de goede kant op. Er komen steeds meer vrouwen en mensen met diverse achtergronden. "Vorig weekend zijn er voor het eerst twee onafhankelijke leden in onze raad van bestuur verkozen, een van hen is een vrouw. En ook twee van de zes directeuren binnen de bond zijn vrouwen. Over afkomst hebben we geen cijfers, want dat mag je niet zomaar meten, leert navraag bij Unia en Actiris. Je kan iemands afkomst alleen kennen door het te bevragen, maar dat kan gevoelig liggen. Hetzelfde geldt voor seksuele geaardheid. Maar uiteindelijk zal je de diversiteit wel zien. Als je door Brussel wandelt, zie je ook diversiteit. Is dat omdat je het hebt gemeten? Nee, je ziet het gewoon. Dat geldt ook voor de voetbalbond."

Om de spelers, scheidsrechters en supporters te sensibiliseren over racisme en discriminatie willen ze ook opleidingen organiseren. "Mensen zijn zich niet altijd bewust van hun eigen vooroordelen, daarom willen we iedereen binnen de voetbalwereld opleiden over discriminatie. We streven naar honderd workshops per jaar en we willen tegen 2024 alle scheidsrechters, stewards en veiligheidsverantwoordelijken opleiden. Het effect daarvan gaan ze meten, er zijn reeds twee onderzoeken gevoerd door de KU Leuven en de VUB over discriminatie in het voetbal. Die gelden als nulmeting. De bedoeling is dat we jaarlijks meten of er een positieve evolutie is. Wij stemmen onze acties dus af op wetenschappelijke aanbevelingen". Tenslotte is communicatie ook een belangrijke pijler van het actieplan. "We willen ons actieplan en ons meldpunt zo bekend mogelijk maken en mensen aanmoedigen om hun verhaal te delen. Dat zijn de vijf pijlers. Stel dat het daarmee niet lukt, dan gaan we over tot sancties, maar dat is echt het laatste middel", vertelt Ahrouch.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team