Zoeken

Recordjaar voor Marokkaanse Politie

22 december 2021 - 17:00 - Marokko

©

In 2021 behaalde de Marokkaanse Nationale Veiligheidsdienst (DGSN) een score van 95% voor de bestrijding van criminaliteit in het algemeen en 80% voor geweldsmisdrijven.

Het afgelopen jaar heeft de DGSN een felle strijd gevoerd tegen de misdaad om het gevoel van veiligheid onder de Marokkanen te versterken. Met het oog hierop en om de Covid-19 gezondheidscrisis doeltreffend te bestrijden, heeft zij ernaar gestreefd haar jaarlijks werkplan te herzien en de Wetenschappelijke en Technische Politie te versterken, evenals de eenheden die gespecialiseerd zijn in de bestrijding van criminaliteit.

Lees ook: Spanje wil samenwerking met Marokkaanse politie hervatten

Deze maatregelen hebben de kwaliteit van de veiligheid in verscheidene grote steden van het koninkrijk verbeterd. Cijfermatig heeft de DGSN in de loop van het jaar 1.153.741 aanhoudingsbevelen verwerkt, die hebben geleid tot de aanhouding van 1.425.102 personen die naar het Openbaar Ministerie zijn doorverwezen, een stijging met 43% ten opzichte van het voorgaande jaar. In totaal heeft de DGSN 45.829 geweldsmisdrijven behandeld en 31.188 personen gearresteerd die voor het gerecht zijn gebracht, een stijging van ongeveer 15%.

Wat de handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen betreft, behandelde de DGSN 82.950 zaken die leidden tot de arrestatie van 103.589 personen, waaronder 261 buitenlanders die voor het gerecht werden gebracht. In 2021 heeft de politiedienst een recordaantal van 433 kilo cocaïne in beslag genomen, tegenover 132 kilo in het jaar daarvoor. Daarnaast heeft de Gerechtelijke Politie (BNPJ) 38 vermoedelijke terroristen en gewelddadige extremisten gearresteerd.

Lees ook: Marokko: Abdellatif Hammouchi schorst meerdere politieverantwoordelijken

Verder werden sinds het begin van het jaar 150 criminele netwerken die gespecialiseerd zijn in illegale immigratie ontmanteld. In totaal werden 12.231 potentiële illegale immigranten gearresteerd en werden 742 vervalste reisdocumenten, 67 rubberboten en 47 bootmotoren in beslag genomen.

Bladna.nl