Zoeken

Rabat middelpunt nieuw schandaal

22 december 2022 - 12:00 - Marokko

©

Gekozen vertegenwoordigers, waaronder een vice-burgemeester van Rabat, krijgen voor verschillende functies een veelvoud aan vergoedingen. Dit is een duidelijke inbreuk op de wet inzake lokale overheden en het rondschrijven van de minister van Binnenlandse Zaken over de cumulatie van functies.

Het dagblad Al Akhbar meldt dat in Rabat talrijke verkozenen meerdere vergoedingen opstrijken. Onder hen is een gekozen vertegenwoordiger van de meerderheidspartij die werkt in een ontwikkelingsmaatschappij onder de bevoegdheid van het stadsbestuur van Rabat. Hiervoor ontvangt hij een salaris van meer dan 10.000 dirham. Verder geniet hij een toelage van 3000 dirham van het stadsbestuur voor een bevoegdheid die hij van de voorzitter van het stadsbestuur, Asmae Rhlalou, heeft gekregen. Daarbij komen andere extraatjes zoals benzine, een telefoon en een dienstauto.

Lees ook: Burgemeester Rabat bedreigd met ontslag

De oppositie in de gemeente Rabat zegt dat ook andere verkozenen van de gemeenteraad zich in dezelfde situatie van belangenconflicten en cumulatie van vergoedingen bevinden. Zij hebben de burgemeester van de stad verzocht de geldende wetgeving toe te passen, in het bijzonder artikel 65 van wet nr. 113.14 betreffende gemeenten. Daarin staat dat "het voor ieder lid van de gemeenteraad verboden is privébelangen te hebben bij de gemeente, intergemeentelijke samenwerkingsorganen en verenigingen van gemeenten waartoe de gemeente behoort, of bij de organen of openbare instellingen en planningsbedrijven die daarvan afhankelijk zijn. Het is eveneens verboden met hen akten of overeenkomsten van huur, aankoop, ruil of enige andere transactie aan te gaan met betrekking tot gemeentelijke eigendommen".

Bladna.nl