Zoeken

Premier Akhannouch versnelt officialisering Amazigh

15 januari 2022 - 15:40 - Marokko

©

De Marokkaanse regering is van plan om het proces van de officialisering van het Amazigh te versnellen, overeenkomstig de koninklijke ambitie. Er zijn dringende maatregelen getroffen en er wordt een stappenplan ontwikkeld waarbij alle ministeries betrokken zullen worden.

Tijdens de laatste regeringsraad heeft premier Aziz Akhannouch herhaald dat hij van plan is om het proces van officialisering van het Tamazight voort te zetten, door het op te nemen in een duidelijk nationaal actiekader, meldt een regeringsverklaring. De premier wil werk maken van de strategische prioritaire projecten, die vastgelegd zijn in de organieke wet nr. 26-16, betreffende de fasen voor de uitvoering van de officialisering van het Tamazight.

Lees ook: Amazigh binnenkort officieel gebruikt in Marokkaans parlement

Concreet moet de uitvoerende macht de integratie van het Amazigh in het onderwijs en in de verschillende prioritaire sectoren van het openbare leven vergemakkelijken, door de mobilisatie van de menselijke, logistieke en financiële middelen. De regering heeft hiervoor in de begroting van dit jaar een bedrag uitgetrokken van 200 miljoen dirham en verbindt zich ertoe het plafond geleidelijk op te trekken tot één miljard dirham in 2025.

Lees ook: Marokko: onvrede over trage invoering Tamazight als officiële taal

De regeringsleider heeft de leden van de regering eraan herinnerd dat zij het nodige moeten doen om het officiële karakter van het Amazigh in de ministeriële sectoren en de onder hun toezicht staande instellingen te implementeren, alle activiteiten ter bevordering van het Tamazight te ondersteunen en het culturele erfgoed in al zijn vormen en uitingen te beschermen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team