Zoeken

Amazigh binnenkort officieel gebruikt in Marokkaans parlement

20 november 2021 - 16:40 - Marokko

©

De Marokkaanse regering overweegt wettelijke bepalingen om het gebruik van het Amazigh in het parlement te formaliseren. Dit project zal worden behandeld van zodra de begrotingswet voor 2022 is aangenomen.

Het parlement zal zich moeten voorzien van het nodige materiaal om de simultane vertolking van haar werkzaamheden vanuit het Amazigh naar het Arabisch en andersom te garanderen, meldt Al Ahdath Al Maghrebia.

Lees ook: Marokko: onvrede over trage invoering Tamazight als officiële taal

Het parlement wenst meteen na de aanname van de begroting, apparatuur aan te schaffen voor simultane vertaling en een contract te sluiten met een gespecialiseerd bedrijf dat de vertaling van de werkzaamheden van het Amazigh naar het Arabisch en omgekeerd kan waarborgen. "Deze formule zal alle volksvertegenwoordigers in staat stellen om zich uit te drukken in hun eigen taal, de vertaling van en naar het Amazigh stelt iedereen in staat de inhoud van de toespraken te begrijpen," zeggen bronnen van de krant.

Het initiatief is in overeenstemming met de grondwet, die in artikel 5 bepaalt dat "Arabisch de officiële taal van de staat is en door de regering beschermd, ontwikkeld en bevorderd wordt. Maar het Amazigh is evenzo een officiële taal van de staat, als gemeenschappelijk erfgoed van alle Marokkanen zonder uitzondering," aldus de krant, die de woorden aanhaalt van de Kamervoorzitter Rachid Talbi Alami, aan het begin van de parlementaire zitting.

Lees ook: Oproep voor de promotie van Tamazight onder wereld-Marokkanen

Tijdens het vorige mandaat werd er in 2019 een organieke wet aangenomen betreffende de officialisering van het Tamazight en het gebruik ervan in de administratie, de lokale overheden en de openbare diensten, teneinde de integratie ervan in de verschillende domeinen van het openbare leven te verzekeren.

Dit zal geleidelijk aan gebeuren, met een overgangsperiode van 15 jaar, waarna ook de bekendmaking van wet- en regelgeving in het staatsblad, in het Amazigh zal plaatsvinden. Dezelfde termijn is toegekend aan de plaatselijke autoriteiten om hun besluiten en beraadslagingen in het Tamazight te publiceren.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team