Zoeken

Nederlandse boekhouder vecht om uitzetting Marokkaanse zoon te voorkomen

4 januari 2021 - 10:00 - Wereld

Foto Haarlems Dagblad

Hoewel de Nederlandse boekhouder Hans van der Wijden (74) al negen jaar geleden de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan hij het zich niet veroorloven om te stoppen met werken. Al zijn geld en energie stopt hij in een ultieme poging om zijn Marokkaanse zoon bij zich te kunnen houden in Nederland, meldt de website accountancyvanmorgen.nl.

In 1999 werd zijn zoon Amine geboren. De moeder van de jonge Marokkaan verbleef illegaal in Nederland toen zij een relatie kreeg met de boekhouder. Nadat de relatie was stukgelopen werden Amine en zijn moeder uitgewezen naar Marokko. In de eerste jaren had Van der Wijden geen enkel contact met zijn zoon omdat de moeder dit volgens hem niet wilde hebben. In 2014 zocht Amine contact met zijn vader via Facebook. Vanaf dat moment reisde de Nederlander elke twee maanden naar Marokko om zijn zoon te kunnen zien.

In 2019 kwam Amine met een toeristenvisum naar Nederland om bij zij vader in Haarlem te gaan wonen. Vader en zoon hadden hun hoop gevestigd op een aanvraag voor een verblijfsvergunning op basis van “familieleven”. Omdat er volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor november 2019 geen sprake was van een gezinsverband, werd de aanvraag afgewezen. Ook was volgens de instantie het feit dat Hans in de afgelopen jaren regelmatig naar Marokko was gereisd, geen bewijs dat Amine afhankelijk was van zijn vader.

De Haagse voorzieningenrechter oordeelde in november 2020 nog dat Amine in afwachting van zijn bezwaar tegen het besluit van de IND niet mocht worden uitgezet. Van der Wijden en zijn zoon waren hoopvol na deze uitspraak omdat de rechter bij zijn oordeel vermeldde dat Amine voldoende bewijsstukken had aangeleverd om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. De rechter zag dit ook als bewijs dat er een hechte band bestond tussen vader en zoon. Enkele weken later oordeelde de Hoge Raad echter dat Amine geen verblijfsvergunning kon krijgen.

Hans van der Wijden en de 20-jarige Amine hebben nog twee mogelijkheden om een uitzetting te voorkomen. Als het bezwaar bij de IND wordt afgewezen kan de jongeman hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Ook hoopt zijn vader dat Amine via het Europees Hof voor de Rechten van de Mens alsnog het Nederlanderschap kan verkrijgen. Hij vreest dat zijn zoon het niet gaat redden in Marokko. Als Amine alsnog Nederland wordt uitgezet, is zijn vader bereid om zijn huis te verkopen om met hem in Marokko te gaan wonen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team