Zoeken

Nederland: nieuwe fractievoorzitter moet Marokkanen van dubbele nationaliteit afhelpen

26 januari 2022 - 15:40 - Wereld

©

Jan Paternotte is de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer in Nederland. Vorige week dinsdag zei hij in een Kamerdebat dat hij een ’aanjager’ wil zijn en snel resultaten wil boeken. Hij is belast met het dossier Marokko en moet ervoor zorgen dat Nederland betere afspraken maakt met betrekking tot de terugkeer van ’veiligelanders’ en de mogelijkheid voor Marokkaanse Nederlanders om afstand te doen van hun Marokkaanse nationaliteit.

Paternotte kan het dossier Marokko als geen ander ’aanjagen’, schrijft journalist en columnist Syp Wynia op zijn platform Wynia’s Week. Nederland moet twee grote problemen met Marokko oplossen: het eerste betreft de verplichte dubbele nationaliteit en het tweede gaat over de terugname van uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko.

Lees ook: Nederlandse partij wil landingsrecht intrekken voor Marokko

Volgens Wynia maakt Koning Mohammed VI het onmogelijk om de Marokkaanse nationaliteit op te zeggen. Fractiegenote van Paternotte, Salima Belhaj, sprak hierover vanuit haar eigen ervaring in de Kamer. "Op het vlak van vrouwenrechten, nationaliteit, naamkeuze, religieuze oriëntatie en seksuele voorkeur, lopen Marokkaanse Nederlanders nog steeds vast. Ook zelf ben ik hier meermaals tegenaan gelopen en heb ik hier ook tegenaan geschuurd als Marokkaanse Nederlander op het punt van een vrije partnerkeus. In mijn geval is dat een Nederlander die niet islamitisch is, maar sterker nog: zwaar atheïstisch is. En we zijn ook niet getrouwd." Reizen naar Marokko is voor haar daarom een beproeving.

In de Tweede Kamer was er vorig jaar een ruime meerderheid voor voorstellen die het makkelijker maken om afstand te kunnen doen van een tweede, ongewenste nationaliteit. Het onderwerp kwam op de politieke agenda naar aanleiding van een manifest van Nederlanders met Marokkaanse roots in september 2019, waarin ze vroegen om de mogelijkheid om afstand te doen van hun Marokkaanse nationaliteit.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk sprak over het tweede probleem in de Kamercommissie. "Marokko heeft gewoon geen trek om uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko terug te nemen. Ik zou toch een oproep willen doen aan de Nederlandse regering om aan tafel te gaan zitten met de Marokkaanse autoriteiten om te zeggen: luister, we hebben een aantal dringende wensen en we willen dat daaraan gevolg wordt gegeven. Wij hebben natuurlijk op allerlei fronten relaties met Marokko en we moeten daar maar eens goed naar kijken. Wellicht kun je op het gebied van de handelsrelaties of op andere fronten bekijken of je de druk kunt verhogen, als u begrijpt wat ik bedoel."

Lees ook: Marokkaanse Nederlanders willen afstand doen van Marokkaanse nationaliteit

Marokko ontvangt veel steun uit het ’buurlandenprogramma’ van de Europese Unie. Paternotte kan volgens de auteur deze hefboom inzetten om tegenprestaties van Marokko te eisen voor de honderden miljoenen aan jaarlijkse steun.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team