Zoeken

Nederland deelt agrokennis met Marokko

21 mei 2022 - 12:00 - Marokko

©

Niek Schelling werkte vier jaar lang voor de landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Rabat. De landbouwraad vervult een schakelfunctie tussen de Nederlandse land- en tuinbouwsector, visserijsector, voedingsmiddelenindustrie, agribusiness, maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstituten en hun counterparts in Marokko. De aanwezigheid van deze instellingen in Marokko zorgt voor de verspreiding van landbouwkennis en dit draagt bij tot de verhoging en verduurzaming van de voedselproductie.

Niek Schelling is sinds medio 2019 actief bij de landbouwraad in Marokko en woont in Rabat. "Dit land maakt een enorme economische ontwikkeling door, zeker ook in de agrarische sector. Het Marokko dat ik me herinnerde uit de tachtiger jaren is nauwelijks meer terug te herkennen. Met de TGV reis je nu van Tanger naar Casablanca in minder dan twee uur. Via de snelweg kun je elke uithoek van het land binnen een dag bereiken. Het land moderniseert in hoog tempo. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen armoede is. Het verschil tussen rijk en arm is nog steeds groot", staat te lezen op de website van het Nederlandse ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lees ook: Marokko investeert 4,4 miljard dirham in landbouw

Schelling zegt dat elke plek zijn eigen charme heeft en in Marokko is er veel cultuur en natuurschoon aanwezig. "Bijzonder aan Marokko is dat het dicht bij Europa ligt en er sinds jaar en dag een intensieve relatie bestaat tussen Nederland en Marokko, zeker op het gebied van agrarische handel. Het land staat voor grote uitdagingen. Ik doel vooral op de migratie naar Europa en de klimaatverandering. Beide hebben veel impact op de landbouw in dit land. Dat betekent tegelijkertijd dat hier veel te doen is voor mijn team."

Hij stak veel energie in een Nederlands-Marokkaans tuinbouwproject in Agadir. "Dat heeft geresulteerd in een onderzoeks- en demonstratiekas. Die kas van 1 hectare wordt nu gebouwd. Doel is om met de inzet van Nederlandse technologie de teelt van tuinbouwgewassen te verbeteren en te verduurzamen. Met minder inputs meer produceren, daar gaat het om. Nederlandse universiteiten en bedrijven uit de tuinbouwketen zijn hierbij betrokken. Verspreiding van de opgedane kennis onder telers in de wijde omgeving is minstens zo belangrijk. De aanloop nam veel tijd in beslag, maar nu gaat het echt gebeuren. Daar ben ik best trots op."

Shelling werkte ook aan de bouw van een demonstratie-opslagloods voor uien in Meknes. "Veel uien liggen traditioneel na de oogst opgeslagen in het veld onder een zeil. Circa 40% van de waarde van de uien gaat zo verloren. Met steun van de Nederlandse overheid en bedrijven wordt nu een moderne opslagloods gebouwd. De koeling en beluchting zijn optimaal waardoor het waardeverlies met 80% omlaag gaat. Ook dat is een demonstratieproject. Telers kunnen daar leren wat de economische impact is van investeringen in moderne technologie. De uitvoering van het project gebeurt samen met een lokale telerscoöperatie, het landbouwministerie en een landbouwbank. Door die samenwerking is de impact voor de regio nog groter en toepasbaar voor andere gewassen."

Lees ook: Nederlandse ambassadeur in Marokko bezoekt tuinbouwstreek Agadir

Hij zal in de zomer worden opgevolgd door Jaap Satter, die eerder landbouwadviseur was in Turkije. "Hij kent de klappen van de zweep. Wat ik wil meegeven, gaat over jonge boeren. Een van de grootste uitdagingen van dit land is om jongeren te interesseren voor werk in de agrarische sector. Daar zet de overheid ook op in. Modernisering van de keten maakt het werk voor jongeren interessanter. Denk aan ICT, precisielandbouw en gebruik van satellietdata. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen kunnen hierbij assisteren, zowel op het terrein van technologie als bij scholing."

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team