Zoeken

Moulay Hicham: "Toenadering Marokko en Israël mag niet het resultaat zijn van ruilhandel"

3 februari 2021 - 17:40 - Marokko

©

Prins Moulay Hicham is van mening dat de normalisatie van de diplomatieke betrekkingen tussen Marokko en Israël niet gebaseerd mag zijn op onderhandelingen over de Amerikaanse erkenning van het Marokkaanse karakter van de Sahara.

"De wederzijdse erkenning zorgt in verschillende kringen voor heftige kritiek. Marokko wordt ervan beschuldigt de situatie van twee volkeren zonder staat te hebben uitgebuit: Marokko zou de Palestijnen opgeven in ruil voor de consolidatie van zijn positie in de Sahara, waarvan de status nog niet is bepaald door het internationaal recht. Dit geopolitieke verhaal houdt echter geen rekening met het Marokkaanse perspectief. Marokko wil niet dat de kwestie van de Sahara en die van Palestina het onderwerp zijn van onderhandelingen," verklaarde hij in een column die werd gepubliceerd door L’Obs.

Volgens prins Moulay Hicham zijn beide situaties trieste erfenissen van het westerse kolonialisme, maar ze hebben elk een eigen specificiteit en brengen elk andere uitdagingen mee. "Het is een belangrijke taak voor Marokko om elk conflict op de meest rechtvaardige manier op te lossen," meent hij. "De context van de Sahara is niet gelijk aan de Palestijnse realiteit."

"Palestijnen zijn geen staatsburgers van Israël, terwijl Sahrawi Marokkaanse burgers zijn, zelfs als sommigen deze status weigeren. De annexatie van Palestina door Israël maakte elk toekomstig burgerschap onmogelijk. Het beroofde het land van haar autonomie en het vermogen om zichzelf te besturen. Dit is in strijd met de Oslo-akkoorden die gebaseerd zijn op het vestigen van wederzijds vertrouwen in het perspectief van de oprichting van een Palestijnse staat," legt hij uit.

De neef van Koning Mohammed VI herinnert er ook aan dat de Marokkaanse openheid voor het principe van normalisatie met Israël historisch gezien een lange weg heeft afgelegd. Hij legt uit dat de Alawitische monarchie van in het begin een lange en rijke traditie heeft opgebouwd van verbondenheid met het joodse geloof en joodsheid. Sterker nog, de Marokkaanse grondwet erkent het erfgoed van het jodendom als een integraal onderdeel van de nationale identiteit. Daarom denkt Moulay Hicham dat Koning Mohammed VI zich met de huidige gebeurtenissen in de lijn van zijn grootvader en zijn vader plaatst. Hij merkt op dat de soeverein een stap verder is gegaan in het proces van verzoening.

"Het zou belangrijk zijn dat het Marokkaanse volk zich zou kunnen uiten over zulke essentiële kwesties en dat de vrijheid van meningsuiting volledig wordt erkend," zei prins Hicham. "Marokko is van mening dat een echte verzoening met Israël niet gebaseerd kan zijn op onderhandelingen. Dit moet deel uitmaken van een proces dat ook de rechten van het Palestijnse volk respecteert. Deze constante loopt doorheen onze hele geschiedenis," besluit hij.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team