Zoeken

Marokko: vervolgde Kamerleden van mandaat ontheven

2 februari 2023 - 09:00 - Marokko

©

Marokkaanse parlementsleden die worden vervolgd voor verduistering of verspilling van fondsen, zullen binnenkort van hun mandaat kunnen worden ontheven. De Tweede Kamer bereidt zich voor om amendementen te stemmen die dit mogelijk maken.

Het Marokkaans parlement heeft besloten om voortaan dossiers van parlementsleden die vervolgd worden wegens de verduistering of verkwisting van overheidsgelden, voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof om hen van hun parlementair mandaat te ontheffen. Daartoe worden wijzigingen van het interne reglement opgesteld, meldt Assabah.

Lees ook: Einde pensioen voor Marokkaanse parlementsleden

Ook ’spook-parlementariërs’, waarvan het aantal van termijn tot termijn toeneemt, worden met ontslag bedreigd wanneer ze meer dan een jaar afwezig zijn. Het bureau van de Tweede Kamer zal de geldigheid nagaan van de medische attesten die deze afwezige parlementsleden hebben verstrekt om hun afwezigheid te rechtvaardigen, om passende maatregelen te kunnen nemen. Sommigen van hen blijven tijdens hun afwezigheid de parlementaire toelage van 35.000 dirham ontvangen, alsook andere voordelen.

Lees ook: 16 parlementsleden verliezen zetel in Marokko

Het bureau van de Tweede Kamer zal eveneens de sancties aanscherpen tegen Kamerleden die niet al hun bezittingen aangeven, valse verklaringen afleggen, of weigeren aan deze verplichting te voldoen. Er zullen brieven naar de betrokken parlementsleden worden gestuurd om hen tot de orde te roepen. Als de overtredende parlementsleden zichzelf niet corrigeren, zal de Rekenkamer worden gevraagd hun lidmaatschap te bevriezen of hen zelfs uit hun ambt te zetten.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team