Zoeken

Einde pensioen voor Marokkaanse parlementsleden

9 september 2022 - 07:00 - Marokko

©

In Marokko is er een einde gekomen aan de controverse over de pensioenen van parlementsleden. De Marokkaanse overheid heeft zopas wet 42-22 in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet schaft de pensioenregeling voor Kamerleden af.

De functie van een parlementslid is politiek en geeft geen recht op een maandelijkse bezoldiging, daarom is er ook geen reden om van een pensioen te spreken. Als tegenprestatie voor de functie ontvangt de parlementariër een representatievergoeding. Wet 42-22, die recent in het Staatsblad gepubliceerd is, schaft de pensioenregeling voor parlementsleden af en brengt tegelijk een einde aan de controverse die nu al vele jaren rond dit onderwerp hangt, schrijft Challenge.

Lees ook: Benkirane hekelt verhoging ambtenarensalarissen

In toepassing van de wet moeten de bijdragen van Kamerleden aan de pensioenregeling en de uitbetaling van ouderdomspensioenen met ingang van 1 oktober worden stopgezet. Bijdragen die reeds door Kamerleden werden betaald, zullen aan hen worden terugbetaald. Ook degenen die reeds een ouderdomspensioen ontvangen kunnen worden terugbetaald, indien het totaalbedrag van hun bijdragen hoger is dan het totaalbedrag van de reeds ontvangen pensioenen.

Lees ook: Marokkanen vertrouwen Kamerleden niet

Uiteindelijk zal het saldo van de pensioenfondsen, dat momenteel op 30 miljoen dirham wordt geraamd, moeten worden overgemaakt aan de sociale vereniging van de ambtenaren van de Kamer, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in een andere wet die binnenkort zal worden goedgekeurd. Wet 42-22 zal ongetwijfeld veel mensen ongelukkig maken, met name degenen die de politiek zien als een kans om zichzelf te verrijken. De toepassing ervan zal bijdragen tot het herstel van het vertrouwen van de Marokkanen in de instellingen van het land en in de democratische rechtsstaat.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team