Zoeken

Marokko verbiedt vervuilende voertuigen vanaf 1 januari

31 december 2022 - 10:00 - Marokko

©

Om de verontreinigende emissies van motorvoertuigen te verminderen, wordt vanaf 1 januari 2023 een verordening van kracht die de invoer en de verkoop van vervuilende voertuigen in Marokko verbiedt. Vanaf januari 2024 zal het verbod ook worden toegepast op de registratie van vervuilende voertuigen.

De Marokkaanse ministeries van Vervoer en Logistiek en Energietransitie en Duurzame ontwikkeling, hebben onlangs een gezamenlijk besluit ondertekend waarmee vanaf 1 januari 2023 de invoer en het in de handel brengen van vervuilende voertuigen verboden wordt. Met de nieuwe verordening willen de ministeries het effect van stikstof op het milieu beperken.

Lees ook: Marokko: luchtvervuiling doodt 10.000 mensen per jaar

De verordening maakt volgens Al Akhbar deel uit van "de inspanningen van Marokko om het milieu te beschermen en de toepassing van artikel 24 van decreet nr. 2.10.421 van 29 september 2021". Dat artikel stelt dat "motorvoertuigen geen dampen, giftige, bijtende of stinkende gassen mogen uitstoten, die hinderlijk zijn voor de bevolking en voor de volksgezondheid, en die de veiligheid in gevaar kunnen brengen of het milieu kunnen schaden".

De regelgeving voor de goedkeuring van nieuwe voertuigen is ook aangescherpt via een besluit van het ministerie van Uitrusting, Transport, Logistiek en Water. Dit besluit verduidelijkt "het beleidskader voor de toepassing van de nieuwe norm, waaraan alle nieuwe goedkeuringen vanaf 1 januari 2023 moeten voldoen", aldus bronnen van het dagblad.

Lees ook: Vervuiling baart Marokkanen zorgen

Vanwege de crisissituatie in de vervoerssector "zal de nieuwe verordening pas na 24 maanden voor nieuwe goedkeuringen, en na 36 maanden voor de registratie van zware vrachtwagens worden toegepast". Dankzij deze nieuwe maatregelen zal Marokko de gevolgen van de verontreiniging voor de gezondheid van de burgers en het milieu deels beperken.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team