Zoeken

Marokko: luchtvervuiling doodt 10.000 mensen per jaar

12 september 2022 - 22:00 - Marokko

©

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is luchtverontreiniging in Marokko verantwoordelijk voor 47% van de sterfgevallen door aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma of chronische longaandoeningen.

Volgens een rapport over de gevolgen van luchtverontreiniging sterven er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie jaarlijks wereldwijd 7 miljoen mensen. Hierin wordt benadrukt dat 99% van de wereldbevolking vervuilde lucht inademt. Volgens Dr. Tayeb Himdi, een onderzoeker op het gebied van gezondheidsbeleid, ademen 9 op de 10 mensen in Marokko vervuilde lucht in, meldt Le Matin.

Lees ook: Vervuiling baart Marokkanen zorgen

Van de 100 door verontreiniging veroorzaakte sterfgevallen is 47% te wijten aan aandoeningen van de luchtwegen, 27% aan hartziekten (beroertes en andere gevallen), 18% aan herseninfarcten en 8% aan longkanker.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft hier in 2019 een lokale studie naar gedaan, waaruit bleek dat in Marokko 10.000 mensen sterven als gevolg van luchtvervuiling en dat het inademen van vervuilde lucht ook leidt tot veel aandoeningen aan de luchtwegen. Voor Dr Tayeb Himdi is luchtvervuiling een echt probleem voor de volksgezondheid. De oorzaken zijn divers en houden verband met het gedrag van de mensen. Het gaat onder meer om het gebruik van kooktoestellen of ovens die werken op petroleum, biomassa (hout, dierlijke uitwerpselen en landbouwresiduen) of steenkool. Tevens omvat het de luchtverontreiniging door voertuigen, elektriciteit, landbouw, afvalverbranding en industrie.

Lees ook: Marokko verliest miljarden door luchtvervuiling

Volgens de Marokkaanse onderzoeker is het van essentieel belang dat de luchtverontreiniging binnenshuis wordt aangepakt. Er kan veel worden verbeterd door ’s morgens en ’s avonds 10 tot 15 minuten te ventileren om de lucht te verversen. Waar mogelijk moet schone energie worden gebruikt om huizen of werkplekken te koelen of te verwarmen.

De aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie luidt: "Beperking van de belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging; schoner vervoer en huisvesting; energie-efficiënte gebouwen, elektriciteitscentrales en fabrieken; en beter beheer van stedelijk afval".

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team