Zoeken

Marokko: ministerraad neemt besluiten op belangrijke dossiers

2 juli 2021 - 19:40 - Marokko

©

Tijdens de ministerraad die op maandag 28 juni onder het voorzitterschap van Koning Mohammed VI in het koninklijk paleis in Fez is gehouden zijn verschillende wetsontwerpen, ontwerpdecreten en internationale verdragen aangenomen.

Volgens een verklaring van het koninklijk kabinet begon de vergadering met een briefing van de minister van Economie, Financiën en Bestuurshervorming over een wetsvoorstel voor de hervorming van het Marokkaanse belastingstelsel. Het voorstel is opgesteld aan de hand van de koninklijke richtlijnen die tot doel hebben om een efficiënt, eerlijk, billijk en evenwichtig belastingstelsel te creëren. Daarna presenteerde minister Mohamed Benchaâboun de hoofdlijnen van een wetsvoorstel voor de hervorming van openbare instellingen en ondernemingen (EVP).

Lees ook: Koning Mohammed VI presideert regeringsraad

Deze twee wetsvoorstellen zijn beiden aangenomen door de ministerraad. Vervolgens is er een wetsvoorstel goedgekeurd voor wijziging en aanvulling van de wet op het verbod op de ontwikkeling, productie, opslag en het gebruik van chemische wapens en op de vernietiging ervan. Hiermee wordt een concrete invulling gegeven aan een internationaal verdrag dat door het koninkrijk is geratificeerd. Ook heeft Koning Mohammed VI een ontwerpdecreet bekrachtigd waardoor veteranen worden vrijgesteld van de rechten van het Landbehoud en de last van het Nationaal Agentschap voor Landbehoud, Kadaster en Cartografie, en van de kosten van het opstellen van technische dossiers.

In zijn rol als baas van de Generale Staf van de Koninklijke Strijdkrachten, heeft de Koning nog twee ontwerpdecreten aangenomen. Een van de decreten heeft betrekking op de toepassing van de wet voor defensie- en veiligheidsmateriaal en uitrusting, wapens en munitie. Het tweede decreet aangaande militaire zaken moet zorgen voor een verbetering van de cyberveiligheid in het koninkrijk. Ook zijn er tijdens de ministerraad 11 internationale verdagen goedgekeurd waaruit blijkt dat Marokko waarde hecht aan de goede samenwerking met bevriende naties.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team