Zoeken

Vastgoed Marokko: overheid verplicht betaling belastingen

17 juni 2024 - 23:40 - Marokko

©

De Marokkaanse belastingdienst zet de strijd tegen fiscale fraude in de vastgoedsector op scherp. Vanaf 1 juli 2024 is het verplicht om bij de verkoop van een ​​onroerend goed een ’quitus’ van de belastingdienst te overleggen. Dit document bewijst dat alle belastingen met betrekking tot de verkoop zijn betaald.

Notarissen, advocaten en adouls (traditionele Marokkaanse juristen) moeten voortaan deze quitus van hun cliënten eisen om de transactie te kunnen afronden. Doen ze dit niet, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belastingen indien er onregelmatigheden worden vastgesteld.

Lees ook: Marokko: tips om oplichting bij vastgoed te voorkomen

Deze nieuwe maatregel, die is opgenomen in de begrotingswet 2024, beoogt de lacunes in het fiscale systeem aan te pakken. Sommige belastingplichtigen ontdoken tot nu toe de lokale belastingen, zoals de woon-, gemeentelijke diensten- en onbebouwde grondbelasting. Dit komt mede doordat veel gemeenten geen volledig overzicht hebben van de op hun grondgebied gelegen onroerende goederen en kadastrale documenten. Hierdoor konden sommige gemeenteraadsleden onterecht vrijstellingen toekennen aan bepaalde personen.

Een recent rapport van een inspectiecommissie onthulde zelfs medeplichtigheid tussen gemeenteraadsleden en grootgrondbezitters. Deze laatsten genoten vrijstellingen waardoor ze bepaalde gemeentelijke belastingen niet hoefden te betalen.

Om dit soort praktijken tegen te gaan, zullen projectontwikkelaars voortaan voor elke woning die ze bouwen een identificatienummer moeten aanvragen voor zowel de woonbelasting als de gemeentelijke dienstenbelasting, en dit op het moment dat ze de vergunning tot bewoning verkrijgen.

Lees ook: Veranderingen voor verkoop vastgoed in Marokko

Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat alle woningen in Marokko worden geregistreerd bij de bevoegde diensten, waardoor het niet-betalen van belastingen wordt bemoeilijkt.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team