Zoeken

Marokko: klacht tegen coronapas

23 oktober 2021 - 20:20 - Marokko

©

Het besluit van de Marokkaanse regering om de vaccinatiepas verplicht te stellen in overheidsdiensten en op bepaalde openbare plaatsen, blijft reacties uitlokken. Na de discussies op sociale media is het nu de beurt aan sommige politieke figuren, zoals Nabila Mounib van de Socialistische Eenheidsartij (PSU), die de regering vraagt van dit besluit af te zien. Ze dreigen met een rechtszaak als dat niet gebeurt.

De PSU heeft besloten naar de rechter te stappen om een nietigverklaring te eisen van de verplichting van het vaccinatiepaspoort. De partij hield een buitengewone vergadering en na afloop verklaarde Nabila Mounib, de secretaris generaal van PSU, dat het besluit van de regering "ongrondwettelijk" is. Volgens haar partij komt het opleggen van de vaccinatiepas neer op het verplichten van alle Marokkanen om zich te laten vaccineren, wat volgens de partij een schending inhoudt van de principes van de mensenrechten, zo meldt Assabah.

Lees ook: Marokko: geen toegang tot openbare diensten zonder vaccinatiepas

De PSU legt uit dat de invoering van de vaccinatiepas dreigt te leiden tot verstoringen en discriminatie van sommige ambtenaren en werknemers, die niet langer het recht zullen hebben om hun werkplek te betreden. Ze roept de regering op het besluit te herzien in het belang van de rust en de samenhang. Intussen zijn de veiligheidsdiensten opgeroepen om alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat geen enkele burger zonder vaccinatiepaspoort de openbare plaatsen betreedt waarop het besluit betrekking heeft.

Lees ook: Marokko: verplichte vaccinatiepas stuit op weerstand

Verschillende ministeries hebben rondzendbrief geschreven aan hun centrale en externe diensten met het verzoek aan ambtenaren en gebruikers van overheidsdiensten om dit besluit strikt na te leven.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team