Zoeken

Marokko: meer kindhuwelijken door Covid-19

17 december 2021 - 18:20 - Marokko

©

Luis Mora, vertegenwoordiger van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) in Marokko, zegt dat de Covid-19-pandemie heeft geleid tot een toename van het aantal kindhuwelijken. Hij roept op tot voortdurende collectieve waakzaamheid.

"Marokko heeft het geluk dat het aantal meisjes dat voor de leeftijd van 18 jaar is getrouwd, de laatste jaren aanzienlijk is gedaald. De collectieve waakzaamheid mag niet verslappen. Volgens rapporten van NGO’s bestaat een aanzienlijk deel van de traditionele huwelijken uit kindhuwelijken. We mogen ook de gevolgen van de pandemie van het Covid 19-virus voor de registratie van kinderhuwelijken niet vergeten," zegt Luis Mora in een interview met de krant Le Matin.

Volgens het Openbaar Ministerie ontvingen Marokkaanse rechtbanken vorig jaar 19.966 verzoeken om toestemming voor huwelijken met minderjarigen, waarvan er 13.335 werden goedgekeurd.

Lees ook: Marokko: 32% vrouwen slachtoffer kindhuwelijk

Ook wereldwijd is de situatie alarmerend. "Geschat wordt dat de Covid-19-pandemie in totaal 13 miljoen extra kindhuwelijken heeft veroorzaakt," aldus de UNFPA-vertegenwoordiger in Marokko, die betreurde dat honderden miljoenen meisjes nog steeds het slachtoffer zijn van deze schadelijke praktijk. "De economische schokken veroorzaakt door de pandemie hebben meisjes en hun gezinnen kwetsbaarder gemaakt voor schadelijke overlevingsstrategieën, waaronder het kindhuwelijk. Dit vraagt om gecoördineerde actie om het probleem beter aan te pakken."

Lees ook: Marokko: 20% huwelijken met bloedverwanten

Luis Mora herhaalde ook dat het UNFPA concrete, empirisch onderbouwde oplossingen biedt om kinderhuwelijken te bestrijden en gendergelijkheid en gelijkwaardigheid van vrouwen en tienermeisjes op een duurzame manier te bevorderen. Als voorbeeld noemde hij een studie van het Nationaal Observatorium voor Sociale Ontwikkeling (ONDH) met steun van UNFPA, UNICEF en de UN. Het doel is verslag uit te brengen over de situatie van vroegtijdige huwelijken, de bevoegde autoriteiten te informeren over de oorzaken en gevolgen en aanbevelingen te doen voor hervormingen, maar vooral de overheid te steunen om een einde te maken aan deze praktijk.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team